Право

Напрям підготовки 081 «Право»

Галузь знань: 08 «Право»
Напрям підготовки: 081 «Право»
Cпеціальність:
Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр
Кваліфікація (для ОКР-бакалавр): 2429 Юрисконсульт

3423 Інспектор з кадрів

3432 Державний виконавець

3431 Секретар судового засідання

3434.9 Помічник нотаріуса

3435.1 Організатор діловодства (державні установи)

3449 Інспектор державний

Узагальнений об’єкт діяльності: Юридична практика
Діючий нормативний документ: Державний класифікатор видів економічної діяльності ДК 009:2010, затверджений наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 р. № 457
Форми навчання: Денна, заочна
Термін підготовки бакалавра: 4 роки