Спеціальна освіта (спеціалізація “Адаптивна фізична культура та реабілітація”)

Спеціальність 016 «Спеціальна освіта»

Спеціалізація “Адаптивна фізична культура та реабілітація”

Галузь знань: 01 «Освіта/Педагогіка»
Cпеціальність: 016 «Спеціальна освіта»
Освітні рівні: бакалавр, магістр
Форми навчання: Денна, заочна
Термін підготовки бакалавра: 4 роки
Термін підготовки магістра на базі ОР – бакалавр: 1,5 роки