Спеціальна освіта (Адаптивна фізична культура та реабілітація)

Спеціальність 016 «Спеціальна освіта»

Спеціалізація: Адаптивна фізична культура та реабілітація

Галузь знань: 01 «Освіта»
Cпеціальність: 016 «Спеціальна освіта»
Освітні рівні: бакалавр, спеціаліст, магістр
Форми навчання: Денна, заочна
Термін підготовки бакалавра: 4 роки
Термін підготовки спеціаліста: 1 рік
Термін підготовки магістра на базі ОР – бакалавр: 1,5 роки