Абітурієнту – 2019

 

 

 

 

ПІЕП якісна освіта для сучасного життя


СКЛАД ВІДБІРКОВОЇ КОМІСІЇ у 2018 році

Голова відбіркової комісії:
Мякушко Надія Семенівна

Відповідальний секретар відбіркової комісії:
Шаравара Роман Іванович

Члени відбіркової комісії:

  • Черкас Віра Володимирівна
  • Губарь Тетяна Володимирівна
  • Кальян Олександр Сергійович
  • Глоба Сергій Миколайович
  • Конопльова Тетяна Володимирівна
  • Клевака Леся Петрівна
  • Рябокінь Наталія Олександрівна
  • Гета Алла Володимирівна
  • Гаврись Людмила Григорівна
  • Зубань Ольга Олександрівна

Уповноважена особа відбіркової комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв:
Чулак Таміла Петрівна


КООРДИНАТИ ВІДБІРКОВОЇ КОМІСІЇ:

36011, м. Полтава, пр-т Першотравневий, 19/2

Tел.:(050)404-28-04

piel-admin@ukr.net


Графік роботи відбіркової комісії:

понеділок – п’ятниця – 9.00 – 17.00

(консультація з питань вступу за тел. (050)404-28-04


Графік прийому керівництвом відбіркової комісії

понеділок – п’ятниця – 9.00 – 17.00


ТЕРМІНИ ЕТАПІВ ВСТУПУ

1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі

повної загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2018 року

13 серпня 2018 року

5 листопада 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити співбесіду, складати вступні та творчі конкурси, що проводить Університет «Україна»

до 18:00

20 липня 2018 року

24 серпня 2018 року

16 листопада 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси

до 18:00

26 липня 2018 року

Строки проведення творчих конкурсів

14 – 26 липня 2018 року

27 серпня – 2 вересня 2018 року

19 – 23 листопада 2018 року

Строки проведення Університетом «Україна» співбесід

21 – 23 липня 2018 року

Строки проведення Університетом «Україна» вступних випробувань

21 – 26 липня 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування

не пізніше 12:00 години

7 серпня 2018 року

5 вересня 2018 року

не пізніше 27 листопада 2018 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше

30 вересня 2018 року

7 вересня 2018 року

не пізніше 30 листопада 2018 року

 

2. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі ОКР молодшого спеціаліста

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2018 року

5 березня 2018 року

13 серпня 2018 року

5 листопада 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування

24 липня 2018 року

16 березня 2018 року

24 серпня 2018 року

16 листопада 2018 року

Строки проведення вступних випробувань

25 – 31 липня 2018 року

19 – 23 березня 2018 року

27 серпня – 2 вересня 2018 року

19 – 23 листопада 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

7 серпня 2018 року

не пізніше 27 березня 2018 року

5 вересня 2018 року

не пізніше 27 листопада 2018 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше

30 вересня 2018 року

не пізніше 30 березня 2018 року

7 вересня 2018 року

не пізніше 30 листопада 2018 року

 

3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Університет «Україна», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної вищої освіти крім спеціальностей галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 08 «Право», 24 «Сфера обслуговування», 29 «Міжнародні відносини» на здобуття ступеня магістра проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі повної вищої освіти

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2018 року

5 березня 2018 року

13 серпня 2018 року

5 листопада 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування

24 липня 2018 року

16 березня 2018 року

24 серпня 2018 року

16 листопада 2018 року

Строки проведення вступних випробувань

25 – 31 липня 2018 року

19 – 23 березня 2018 року

27 серпня – 2 вересня 2018 року

19 – 23 листопада 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

7 серпня 2018 року

не пізніше 27 березня 2018 року

5 вересня 2018 року

не пізніше 27 листопада 2018 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше

30 вересня 2018 року

не пізніше 30 березня 2018 року

7 вересня 2018 року

не пізніше 30 листопада 2018 року

 

4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Університет «Україна», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної вищої освіти для спеціальностей галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 08 «Право», 24 «Сфера обслуговування», 29 «Міжнародні відносини» для складання на здобуття ступеня магістра проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі повної вищої освіти

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2018 року

13 серпня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування та вступних випробувань

26 липня 2018 року

24 серпня 2018 року

Строки проведення вступних випробувань

2 – 29 липня 2018 року

27 серпня – 2 вересня 2018 року

Строки проведення додаткових вступних випробувань

14 – 31 травня 2018 року

27 серпня – 2 вересня 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

7 серпня 2018 року

5 вересня 2018 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше

30 листопада 2018 року, але не раніше 1 вересня 2018 року

7 вересня 2018 року


Зразки дипломів