Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на ІІ (ІІІ) курс бакалаврату

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на ІІ (ІІІ) курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Денна і заочна форми навчання

Споріднені спеціальності / Інші спеціальності ОС молодшого бакалавра, ОКР молодшого спеціаліста

Спеціальності ОС бакалавра, напрями підготовки ОКР бакалавра Спеціалізація (освітня програма) /може повторювати назву спеціальності/ Фахове випробування Курс

Термін навчання

Назва

Код Код

Назва

лікувальна справа 5.12010101 016 Спеціальна освіта

Фаховий іспит

3 курс

1 р. 10 м.

сестринська справа 5.12010102
медико-профілактична справа 5.12010103
акушерська справа 5.12010105
фармація 5.12020101
лабораторна діагностика 5.12010201
фізичне виховання 5.01020101
Інші спеціальності

Фаховий іспит

Додатково

Анатомія людини

2 курс

2 р. 10 м.

діловодство 5.02010501 035 Філологія (Переклад)

Фаховий іспит

3 курс

1 р. 10 м.

видавнича справа та редагування 5.03030301
дошкільна освіта 5.01010101
початкова освіта 5.01010201
Інші спеціальності

Фаховий іспит

Додатково

Українська мова

2 курс

2 р. 10 м.

бухгалтерський облік 5.03050901 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фаховий іспит

3 курс

1 р. 10 м.

оціночна діяльність 5.03050802
організація виробництва 5.03060101
організація обслуговування на транспорті 5.03060102
організація виробництва 5.03060101
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201
прикладна статистика 5.03050601
фінанси і кредит 5.03050801
комерційна діяльність 5.03050702
маркетингова діяльність 5.03050701
економіка підприємства 5.03050401
діловодство 5.02010501
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
Інші спеціальності

Фаховий іспит

Додатково

Історія економіки та економічної думки

2 курс

2 р. 10 м.

правоохоронна діяльність 5.03040102 081 Право

Фаховий іспит

3 курс

1 р. 10 м.

діловодство 5.02010501
правознавство 5.03040101
Інші спеціальності

Фаховий іспит

Додатково

Теорія держави і права

2 курс

2 р. 10 м.

соціальна педагогіка 5.01010601 231 Соціальна робота

Фаховий іспит

3 курс

1 р. 10 м.

соціальна робота 5.13010101
Інші спеціальності

Фаховий іспит

Додатково

Педагогіка

2 курс

2 р. 10 м.