Бібліотека – це той храм , де  завжди народжується і зберігається духовність (про роботу бібліотеки Полтавського інституту економіки і права)


У давнину бібліотеку називали « дім життя», «притулком мудрості », «аптека для душі». Не можна уявити студента без життя у світі книги . Бібліотека  – це повітря для кожного студента,  незважаючи на джиталізацію . Адже, це –  осердя для вивчення нормативних навчальних дисциплін, які визначають фахову підготовку майбутніх спеціалістів. Фонд підручників  , навчальних посібників відповідає студентським запитам. Створено електронну систему Moodle, в якій знаходяться комплекси навчальних дисциплін. Тут, крім літературних джерел, є можливість роботи з електронними носіями, ментальними мапами, структурно-логічними схемами до навчальних дисциплін.

До послуг студентів – новітні комп’ютери . Допоміжними джерелами є навчально- методичні посібники з різких дисциплін. Серед них : « Вступ до спільності » 016 «Спеціальна освіта» (кафедра фізичної реабілітації та фізичного виховання); «Податкове право України» (кафедра права) ; «Загальна теорія перекладу » (кафедра перекладу  та іноземних мов); «Бухгалтерський облік» (кафедра управління та адміністрування) ; «Методичні рекомендації для самостійного вивчення студентами навчальної дисципліни «Технології соціальної роботи » для бакалаврського рівня (кафедра соціальної роботи) та ін .

Бібліотека є важливим засобом виховання студентської молоді. Методичний посібник «Педагогічна матриця» виховної роботи кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання : досвід роботи»  є хорошим джерелом  для кураторів студентських груп.

В читальному залі можна познайомитись із новинками республіканської та місцевої преси. Постійно оновлюються виставки наукової та художньої літератури. Зараз експонується змістовна виставка літератури на одну із актуальних тем сучасності «Громадянське суспільство, соціальна політика та проблема інвалідності».

Постійно консультативна допомога надається щодо проведення поза- аудиторної виховної роботи. Цікава виставка літератури була присвячена тематиці «От,  де, люде, наша слава, слава України…» ( історичні діалоги ); «Свята до України любов» (круглий стіл); «Світ врятує освіта і освіченість »  (полілог) те ін..

З кожним роком фонд бібліотеки збільшується. Збільшується і кількість відвідування студентами бібліотеки. Розпорядником долі книг є бібліотекарка Данильченко Надія Анатоліївна, яка допомагає студентам знайти дорогу до знань. Вони поважають її за чуйне, тепле відношення до кожного запиту, кваліфікованої консультації.