Вивчаємо Закон України «Про освіту»

Освіта – основа розвитку особистості, суспільства, нації, держави, запорука майбутнього України. Трансформація системи освіти вже почалась із ухваленням Закону України про освіту. Відкрилися законодавчі шлюзи для інновацій в освіті.

Донести всі основні положення цього доленосного Закону про освіту було метою практичного заняття з педагогіки для студентів гр.21ФРз. Вони дізнались про форми, види, рівні освіти, рівні Національної рамки кваліфікацій, формування ключових компетентностей, інклюзивне навчання, освіту осіб з особливими потребами та ін.

Акцент зроблений на академічній чесності як чинник актуалізації гідноті особистості, якої треба дотримуватись не тільки в стінах вузу, але й за його межами. Конструктивними були виступи студентів Шапран Тетяни, Лінде Надії, Перепелиці Наталії, які старанно попрацювали над статтями Закону.

Для студентів цієї групи (заочна форма навчання) зав. бібліотекою Кишенець Світлана Василівна провела консалтинг щодо навчальних дисциплін, які згідно з планом будуть вивчатися протягом навчального року, і порадила підручники з цих предметів, а також методичні посібники для інформальної роботи (самоосвіти). Вона зупинилась на правильному описі бібліографічної літератури.

Студенти отримали завдання для самостійної роботи з педагогіки, в центрі якої, безумовно, будуть основні положення Закону про освіту.