Викладачі Полтавського інституту економіки і права отримали сертифікати учасників Всеукраїнської наукової конференції «Шості Череванівські наукові читання» (на пошану професора  А.С. Череваня)


27-28 жовтня 2022 р. на базі Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка відбулася Всеукраїнська наукова конференція «Шості Череванівські наукові читання» (на пошану професора А. С. Череваня). У науковому зібранні взяли участь викладачі Полтавського інституту економіки і права.

З-поміж досліджень, які представили науковці, слід відзначити: «Глобальна соціальна політика в умовах війни в Україні» (Мякушко Надія, директорка, кандидатка політичних наук, докторка філософії, в. о. завідувачки кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти); «Ренесансні мислителі про генезу ідеї цілісної освіти особистості» (Басенко Руслан,  заступник директора з науково-педагогічної роботи, міжнародної та ґрантової діяльності, завідувач кафедри правознавства та фінансів); «Особливості соціальної роботи із студентами з інвалідністю в інклюзивному освітньому середовищі» (Бацман Ольга, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти); «Ментальне картографування визначних місць України з метою збереження історичної спадщини нації» (Заїка Віталій, кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти); «Застосування здоров’язбережувальних технологій в історії українського суспільства» (Клеценко Людмила, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти; Вишар Євгенія, старша викладачка кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти); «Соціально-педагогічна діяльність Софії Русової у Полтаві» (Куторжевська Любов, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти); «Трансформація правової культури суспільства в умовах воєнного стану» (Аванесян Геннадій, доцент кафедри правознавства та фінансів); «Злочини під час воєнного стану: історична ретроспектива» (Коваленко Володимир, старший викладач кафедри правознавства та фінансів); «Нові соціальні ролі жінки під час війни» (Товста Світлана, старша викладачка кафедри правознавства та фінансів); «Еволюція державних інститутів судової влади в епоху традиційного суспільства» (Стрілко Дмитро, старший викладач кафедри правознавства та фінансів);  «Консолідація «правих» політичних сил в умовах військової агресії проти України» (Лісний Іван, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право, старший викладач кафедри правознавства та фінансів).

Щиро дякуємо кафедрі історії України Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка за запрошення та наукову платформу для презентації наукових надбань викладачів.