Викладачі Полтавського інституту економіки і права успішно завершили фахове підвищення кваліфікації «Створення та адміністрування електронного курсу на платформі дистанційного навчання Moodle»


Упродовж 2-20 серпня 2022 року викладачі Полтавського інституту економіки і права проходили підвищення кваліфікації з удосконалення навичок використання інформаційно-комунікаційних технологій в дистанційному навчання «Створення та адміністрування електронного курсу на платформі дистанційного навчання Moodle» (обсяг – 3 кредити ЄКТС).

Під час навчання викладачам було запропоновано наповнити електронний курс для дистанційного навчання здобувачів освіти. З-поміж основних типів діяльності викладачі удосконалили навички щодо розміщення РНПД та силабусу дисципліни у власному навчальному курсі на Moodle; лекційного матеріалу (опорний конспект лекцій; авторський навчальний посібник; лекції по темах; лекції-презентації; запис лекцій); матеріалів для семінарів/практичних занять, лабораторних робіт; методичних вказівок та/або опису для виконання практичних занять, лабораторних робіт; розміщення та наповнення підсумкового тесту, проміжних модульних контрольних робіт різних типів; посилання на лекцію ZOOM/Google meet у навчальному курсі через діяльність типу «URL»; розміщення питань до заліку/іспиту та завдань для студентів заочної форми навчання; формування діяльності типу «Відвідування»; розміщення літератури та інформаційних матеріалів.

Викладачі успішно виконали запропоновані модераторами завдання та отримали сертифікати про підвищення кваліфікації.

Щиро дякуємо організаторам – ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» та модераторам курсів за здобуті нові знання та навички щодо роботи з електронними курсами та загалом організації дистанційної освіти.