Викладачі Полтавського інституту економіки і права – учасники ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні соціокультурні процеси: компетентнісно-аксіологічний аспект»


10-11 листопада 2022 р. на базі Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка відбулася IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні соціокультурні процеси: компетентнісно-аксіологічний аспект». У науковому зібранні взяли участь викладачі Полтавського інституту економіки і права.

З-поміж досліджень, які представили науковці, слід відзначити: «Глобальна соціальна політика в умовах військового стану в Україні» (Мякушко Надія, директорка, кандидатка політичних наук, докторка філософії, в. о. завідувачки кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти); «Відбудова економіки України: регіональний аспект» (Шаравара Роман,  перший заступник директора, професор кафедри правознавства та фінансів, кандидат економічних наук, доцент); «Цілісна освіта у формуванні української національної культури: освітньо-педагогічний вимір» (Басенко Руслан,  заступник директора з науково-педагогічної роботи, міжнародної та ґрантової діяльності, завідувач кафедри правознавства та фінансів, кандидат педагогічних наук); «Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи в інклюзивному освітньому середовищі» (Бацман Ольга, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти); «Гендерні аспекти адаптації особистості в умовах війни» (Заїка Віталій, кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти); «Досвід застосування фізичної терапії в зарубіжних країнах» (Клеценко Людмила, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти); «Застосування здоров’язбережувальних технологій  фізичними терапевтами в умовах воєнних дій» (Вишар Євгенія, старша викладачка кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти); «Правова свідомість викладача як чинник національно-громадянського виховання» (Аванесян Геннадій, доцент кафедри правознавства та фінансів); «Історичні етапи генези кримінального права в українському правовому просторі» (Коваленко Володимир, старший викладач кафедри правознавства та фінансів); «Інститут першої леді під час війни» (Товста Світлана, старша викладачка кафедри правознавства та фінансів); «Еволюція захисту дитячої праці у міжнародних актах» (Стрілко Дмитро, старший викладач кафедри правознавства та фінансів);  «Військові облігації як чинник економічної відбудови України» (Лісний Іван, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право, старший викладач кафедри правознавства та фінансів).

Щиро дякуємо кафедрі культурології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка за запрошення та наукову платформу для презентації наукових надбань викладачів.