Викладачі та здобувачі освіти кафедри правознавства та фінансів взяли участь у Других полтавських студентських наукових читаннях зі всесвітньої історії


 

17 листопада 2020 року у форматі Zoom-конференції відбулася Всеукраїнська з міжнародною участю онлайн-конференція «Другі полтавські студентські наукові читання зі всесвітньої історії», яка була організована кафедрою всесвітньої історії та методики викладання історії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Наукове зібрання було присвячено меморіальному вшануванню 60-ліття з дня народження відомого українського педагога та історика, організатора вищої освіти та науки України, доктора педагогічних наук, професора Бориса Года. Тематика конференції охоплювала широке коли питань, що пов’язані з державно-політичними, конституційно-правовими, ціннісно-ментальними, соціокультурними, етнографічними вимірами розвитку світових цивілізацій від Стародавнього світу до наших днів.

У пленарному засіданні наукової конференції взяли участь викладачі та здобувачі освіти кафедри правознавства та фінансів. Із доповіддю «Життєве та академічне слово професора Бориса Года в інтер’єрі вищої освіти та науки України» виступив кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри правознавства та фінансів Р. Басенко. Доцент кафедри Г. Аванесян присвятив виступ аналізу стану розвитку правової свідомості в Античну добу, а старший викладач кафедри В. Коваленко у виступі розкрив сутність принципу егалітаризму у становленні європейської правової системи. Крім того, студентка ІІІ курсу А. Бабич виступила на пленарному засіданні з доповіддю «Ранньомодерна молодіжна політика ордену єзуїтів у фокусі європейської та американської історіографій».

Здобувачі освіти кафедри правознавства та фінансів взяли активну участь у роботі секційних засідань конференції. Зокрема були зроблені доповіді за такими темами: «Ґенеза інституту «прямої демократії» в Стародавній Греції» (В. Ільченко); «Ідея конституціоналізму в Європі у ХІХ столітті» (Є. Амелін); «Розвиток конституційного контролю у зарубіжних правових системах» (І. Єзерська); «Республікансько-парламентський досвід державотворення в Європі: історіографічні аспекти» (А. Нетеса); «Інституційні засади розвитку державності в Європі у ХХ столітті: історіографічні аспекти» (М. Камуз); «Розвиток релігійних організацій в Європі у ХХ столітті: історіографія» (П. Пловецький); «Ґенеза інституту громадянства в Стародавній Греції: новітні історіографічні інтерпретації» (Д. Клименко); «Причини розквіту афінського полісу» (В. Гресь); «Проблема континуїтету середньовічного міста» (О. Цибанєв); «Специфіка промислового перевороту в Англії» (С. Коба); «Категорія «мануфактура» та її історіографічні інтерпретації» (О. Ковальов); «Сучасні підходи до періодизації нової історії світу» (А. Безлепко); «Категорія «Ранній Новий час» та її історіографічне тлумачення» (С. Чирва); «Католицьке Відродження: історіографія проблеми» (К. Назаренко); «Європейська модернізація: витоки поняття» (М. Бондаревський); «Соціокультурні виміри Англійської буржуазної революції» (Д. Єльчищев); «Технології обробітку ґрунту в добу енеоліту» (В. Іванов); «Ренесансний гуманізм»: філософія та історіографія поняття» (А. Дендеберя); «Теорії походження приватної власності» (І. Барабаш); «Причини появи та сутність воєнної демократії» (В. Тушна); «Розвиток філософії розподілу влади» (М. Лісовець); «Розвиток форм державності» (А. Кузьменко); «Англійська політика ізоляціонізму: причини та мотивації» (Т. Лядавська).

Щиро дякуємо кафедрі всесвітній історії та методики викладання історії за можливість взяти участь у науковому зібранні та обговорити актуальні питання історії європейського та світового державотворення.