Висновки експертної комісії МОН України щодо проведення первинної акредитаційної експертизи ОПП “Право” зі спеціальності 081 Право за магістерським рівнем

Висновки експертної комісії МОН України щодо проведення первинної акредитаційної експертизи ОПП “Право” зі спеціальності 081 Право за магістерським рівнем