Відбулася підсумкова атестація здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти зі спеціальності 081 Право


27 червня 2022 р. на кафедрі правознавства та фінансів відбулася підсумкова атестація здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти зі спеціальності 081 Право.

До складу комісії увійшли Шаравара Р. І., кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри, перший заступник директора, Басенко Р.О., кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора з науково-педагогічної роботи, міжнародної та грантової діяльності, Кравченко А.П., кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри, Аванесян Г.М., доцент кафедри та Коваленко В.Ф., старший викладач кафедри.

Під час відповідей на питання екзаменаційних білетів здобувачі освіти продемонстували якісні знання з таких фахових дисциплін як теорія держави і права, конституційне право, адміністративне права, трудове право, господарське право, господарський процес, цивільне право, цивільний процес, кримінальне право, кримінальний процес (розв’язування задач).

Щиро вітаємо здобувачам із присвоєнням освітнього рівня бакалавра зі спеціальності 081 Право. Дякуємо здобувачам за високий рівень засвідчених знань, продемонстрованих загальних і фахових компетентностей.