Відбулася ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу»


9 грудня 2020 року у Полтавському інституті економіки і права відбулася ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу». Наукове зібрання було присвячено концептуальному та практико-орієнтованому осмисленню правових, соціокультурних та економічних вимірів сучасної дійсності. Конференція об’єднала докторів та кандидатів юридичних, політичних, економічних, філософських, педагогічних, історичних, теологічних і фізико-математичних наук, практикуючих юристів, економістів, організаторів освіти, педагогів. Загалом у конференції взяло участь понад 180 учасників з п’ятнадцяти регіонів України.

На початку пленарного засідання із вітальним словом до учасників звернулися Надія Мякушко (директор Полтавського інституту економіки і права, кандидат політичних наук, доцент), Юрій Кращенко  (начальник управління Державної служби якості освіти у Полтавській області, кандидат педагогічних наук, доцент), Олександр Черчатий (директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області, кандидат наук з державного управління) та Руслан Басенко (завідувач кафедри правознавства та фінансів Полтавського інституту економіки і права, кандидат педагогічних наук).

Пленарне засідання відкрила доповідь Ярослава Калакури, доктора історичних наук, професора, професора кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ) «Українська людина: виміри цивілізаційної ідентичності». Далі на пленарному засіданні доповіді виголосили Сергій Короєд, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри правознавства та фінансів Полтавського інституту економіки і права «Процесуальний статус державного реєстратора як відповідача в цивільному процесі»; Олександра Кармаза, член Центральної виборчої комісії, доктор юридичних наук, професор,  професор кафедри цивільного процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ) «Медіація у виборчому процесі: виклики та перспективи упровадження»; Ірина Цебрій, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри музичного мистецтва та хореографії ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Полтава) «Соціокультурні регіони сучасного світу»; Надія Білик, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського (м. Полтава) «Правова культура як розвиток громадянської позиції сучасного педагога»; Любов Куторжевська, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти Полтавського інституту економіки і права (м. Полтава) «Особливості соціалізації здобувачів освіти мистецької школи-інтернату»; Дмитро Лобода, асистент кафедри всесвітньої історії та методики викладання історії, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (м. Полтава) «Коронакризовий стрибок»: нові зсуви в соціокультурній дійсності»; Дар’я Маліннікова, адвокат, керівник адвокатського об’єднання «Маліннікова, Курбала та партнери» (м. Полтава) «Правові аспекти булінгу як соціально негативного явища»; Валерія Стеблянко, викладачка циклової комісії правознавства Полтавського коледжу Університету «Україна» (м. Полтава) «Перспективи розвитку вищої освіти в умовах дистанційного навчання з використанням сучасних інформаційних технологій».

Після пленарного засідання, яке відбулося в очно-дистанційному режимі, продовжилося обговорення наукових доповідей і повідомлень на трьох інтерактивних панелях: перша: «Правове регулювання суспільних відносин: теоретико-концептуальні та практичні виміри»; друга: «Розвиток економічної та фінансової системи України та світу в умовах викликів сучасного суспільства» та третя: «Інноваційний розвиток соціокультурного простору: глобальний та національний виміри змін». Тематика доповідей викликала жваве обговорення та дискусії.

До початку роботи наукового зібрання було розіслано програму та збірник тез конференції, а наприкінці –  сертифікат про участь у заході. Щиро дякуємо усім доповідачам та учасникам академічного зібрання та зичимо подальших наукових здобутків.