Відбулося установче засідання робочої групи з організації програми академічної мобільності здобувачів освіти зі спеціальності 035 Філологія


19 лютого 2021  року у форматі ZOOM-конференції відбулося установче засідання робочої групи з організації програми академічної мобільності здобувачів вищої освіти зі спеціальності 035 Філологія між Полтавським інститутом економіки і права та Полтавською державно аграрною академією. У засідання брали участь перший заступник директора з науково-педагогічної роботи Шаравара Р. І., завідувач кафедри філології та соціально-гуманітарних дисциплін доц. Рябокінь Н.О. Від Полтавської державної  аграрної академії участь в засіданні брали Помаз Ю.В., к.і.н., доц. кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін, Тагільцева Я.М. к.ф.н., доц. кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін, Сизоненко Н.М. к.ф.н., доц., зав. кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін.

Учасники засідання обговорили порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів освіти, розглянули зміст інформаційного пакета для вибору навчання за академічною мобільністю, а також погодили зміст тристороннього договору між здобувачами вищої освіти та закладами-партнерами за програмою академічної мобільності та перелік компонент освітньо-професійної програми, компетентностей та результатів навчання, що опановуватимуться у закладі вищої освіти-партнері.

Учасники засідання констатували, що організація академічної мобільності відповідає сучасним потребам вищої освіти в умовах переважання дистанційної форми організації навчання та є вагомим кроком у розширенні змісту, удосконаленні організаційно-педагогічних форм підготовки сучасних фахівців.