Відбулося установче засідання робочої групи з організації програми академічної мобільності здобувачів освіти зі спеціальності 081 Право


27 листопада 2020 року у форматі Meet-конференції відбулося установче засідання робочої групи з організації програми академічної мобільності здобувачів освіти зі спеціальності 081 Право між Полтавським інститутом економіки і права та Полтавською державно аграрною академією. У засідання взяли участь перший заступник директора з науково-педагогічної роботи Шаравара Р. І., завідувач кафедри правознавства та фінансів Басенко Р. О. та доцент кафедри Аванесян Г. М. Від Полтавської аграрної академії участь в засіданні взяли Галич О.А., директор Навчально-наукового інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій, кандидат економічних наук, професор; Махмудов Х.З., завідувач кафедри підприємництва і права, доктор економічних наук, професор; Світлична А. В., заступник директора Навчально-наукового інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій, кандидат економічних наук, доцент; Кальян О.С., професор кафедри підприємництва і права, голова науково-методичної ради спеціальності “Право”, кандидат юридичних наук, доцент.

Учасники засідання обговорили порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів освіти, розглянули зміст інформаційного пакета для вибору навчання за академічною мобільністю, а також погодили зміст тристороннього договору між здобувачами вищої освіти та закладами-партнерами за програмою академічної мобільності та перелік компонент освітньо-професійної програми, компетентностей та результатів навчання, що опановуватимуться у закладі вищої освіти-партнері.

Учасники засідання констатували, що організація академічної мобільності відповідає сучасним потребам вищої освіти в умовах переважання дистанційної форми організації навчання та є вагомим кроком у розширенні змісту, удосконаленні організаційно-педагогічних форм підготовки сучасних фахівців.