Відкрите заняття з «Іноземної мови за професійним спрямуванням»

Постійне удосконалення методики викладання навчальних дисциплін, передбачених навчальними планами Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна» відповідно до законодавства України та “Положення про організацію навчального процесу у вищих закладах освіти” повинно супроводжуватися педагогічним контролем і, насамперед, проведенням відкритих занять. Відкриті заняття є невід’ємним елементом методичної діяльності науково-педагогічного працівника.

Уже другий рік кафедра перекладу та іноземних мов під час асистентської педагогічної практики магістрів здійснює проведення відкритих занять у Полтавському інституті економіки і права та Полтавському коледжі. Саме тому 27 лютого 2018 року під керівництвом Рябокінь Наталії Олександрівни, кандидата філологічних наук, доцента, завідувача кафедри перекладу та іноземних мов відбулося відкрите заняття, яке проходило у студентів 2 та 3 курсів спеціальності «Право». Заняття «Іноземна мова за професійним спрямуванням» проводив магістр-асистент Опанасюк Марк Вікторович. Марк Вікторович також має юридичну вищу освіту, яку він здобув у США. Тема заняття: «Legal Writing for Lawyers in English». Тип заняття: узагальнення і систематизація знань, умінь і навичок.

Заняття проводилось за чітко розробленим планом, складеним відповідно до програми. Протягом заняття викладач дотрималась усіх принципів навчання, а саме: принципу свідомості й активності студентів; принципу активізації пізнавальної діяльності студенті; принципу науковості; принципу систематичності й послідовності; принципу наочності; принципу емоційності навчання.

Під час заняття Марк Вікторович використовував: підручник, дидактичний матеріал (Richard C. Wydick, Plain English for Lawyers Christopher; R. Kelley, Legal Writing in English. Introductory Notes), роздатковий матеріал – карти із завданнями, цикл презентацій та відеофільми по темі. Все це дало змогу студентам показали хорошу результативність та високий рівень володіння теоретичним, практичним матеріалом, уміння його застосовувати на практиці. Студенти вправно володіли вивченою лексикою, вміло виконували вправи по темі, аналізували тексти та вели діалогічне мовлення. Під час виконання вправ студенти не тільки узагальнювали свої знання з англійської мови, але й отримували задоволення від заняття та дізналися багато цікавого і корисного про специфіку юридичних документів.

Основну мету заняття було блискуче досягнуто.

Заняття відвідали: декан соціально-гуманітарного факультету Губарь Т.В., завідувач кафедри, доцент, к. філол. наук Рябокінь Н.О., доцент, к. філол. наук Данилюк Л.В., ст. викл. Кривенко Н.В., ст. викл. Мусієнко О.Р., ст. викл. Якименко Я.В., асист. Крайник К.В.