Вітаємо з успішним захистом магістрів спеціальності “Філологія (Переклад)”!

Кафедра перекладу та іноземних мов у лютому 2018 року провела захист магістерських робіт студентами спеціальності «Філологія (Переклад)».

Роботи були виконані на актуальні теми, які охоплюють проблеми перекладу з української мови на англійську, з англійської на українську, з німецької мови на українську.

Захист робіт почався з виступів декана соціально-гуманітарного факультету Губарь Т.В. та голови комісії Кравченко В.Л., які привітали майбутніх дипломованих магістрів із початком роботи екзаменаційної комісії, побажала успішного захисту робіт, цікавих запитань і креативних відповідей.

Доповіді всіх студентів, які захищали магістерські роботи, супроводжувалися яскравими та змістовними презентаціями із результатами їх досліджень. Роботи характеризуються ґрунтовним дослідженням проблем перекладу, засобів, методів, прийомів перекладу в різних сферах мовленнєвої діяльності (комунікації, Інтернет-технологій, політичної, економічної сфери тощо).

Екзаменаційною комісією було рекомендовано видати словники за результатами магістерських досліджень, зокрема словники – «Короткий словник-довідник перекладу медичних термінів з англійської мови на українську мову», «Труднощі перекладу економічної термінології», «Специфіка перекладу німецькомовних юридичних та економічних ділових паперів на українську мову».

До захисту було допущено дипломні магістерські роботи 19 студентів. Усі роботи захищено успішно. Високий рівень захисту показали студенти: Радіонова Тетяна, Павельєва Анна, Крайник Карина, Шахова Валерія, Золотарьова Дарина.

Результати захисту магістерських робіт свідчать про те, що рівень підготовки студентів відповідає вимогам, що стоять перед фахівцями вищої управлінської кваліфікації в сучасних умовах.

Викладацький склад кафедри перекладу та іноземних мов щиро вітає студентів із успішним захистом магістерських робіт. Пройдено останній етап навчання і успішно подолано самий складний бар’єр. Підведений підсумок багаторічному навчанню в інституті. І ось тепер перед нами гордо постали дипломовані фахівці у своїй галузі. Бажаємо їм творчого натхнення і професійних успіхів.