Вітаємо з успішним захистом магістрів спеціальності “Переклад”!

Кафедра перекладу та іноземних мов у лютому 2017 року провела захист магістерських робіт студентами денної та заочної форми навчання спеціальності«Переклад».

Роботи були виконані на актуальні теми, які охоплюють проблеми перекладу з української мови на англійську і з англійської на українську.

Захист робіт почався з виступу декана соціально-гуманітарного факультету Губарь Т.В., яка привітала майбутніх дипломованих магістрів із початком роботи екзаменаційної комісії, побажала успішного захисту робіт, цікавих запитань і креативних відповідей.

Доповіді усіх студентів, які захищали магістерські роботи, супроводжувалися яскравими та змістовними презентаціями із результатами їх досліджень. Роботи характеризуються ґрунтовним дослідженням проблем перекладу, засобів, методів, прийомів перекладу в різних сферах мовленнєвої діяльності (комунікації, Інтернет-технологій, політичної, економічної сфери тощо). Екзаменацйною комісією було рекомендовано видати словники за результатами магістерських досліджень, зокрема словники – «Особливості перекладу неологізмів у засобах масової комунікації з англійської на українську мову», «Труднощі перекладу англійських реалій у творах Артура Конан Дойла на українську мову», «Специфіка перекладу українських ярмаркових реалій на англійську мову», «Особливості перекладу лексичних одиниць магічного концепту з англійської на українську мову».

До захисту було допущено дипломні магістерські роботи 14 студентів. Усі роботи захищено успішно. Високий рівень захисту показали студенти: Васюта Тетяна, Кузьменко Наталія, Прийма Лада, Шматко Лідія, Бідна Люсія.

Результати захисту магістерських робіт свідчать про те, що рівень підготовки студентів відповідає вимогам, що стоять перед фахівцями вищої управлінської кваліфікації в сучасних умовах.

Викладацький склад кафедри «Перекладу та іноземних мов» щиро вітає студентів з успішним захистом магістерських робіт. Пройдено останній етап навчання і успішно подолано самий складний бар’єр. Підведений підсумок багаторічному навчання в інституті. І ось тепер перед нами гордо постали дипломовані фахівці у своїй галузі. Бажаємо їм творчого натхнення і професійних успіхів.