Заступник директора з науково-педагогічної роботи, міжнародної та ґрантової діяльності Руслан Басенко пройшов підвищення кваліфікації за програмою «Google Digital Tools for Education / Цифрові інструменти Google для освіти»


Упродовж 5-18 вересня 2022 року тривало дистанційне навчання за програмою підвищення кваліфікації «Google Digital Tools for Education / Цифрові інструменти Google для освіти». Організаторами курсів виступило Міністерство освіти і науки України за підтримки Google Україна. Базовою тренінговою платформою навчального курсу став суб’єкт підвищення кваліфікації – Академія цифрового розвитку.

Протягом навчання учасники дізналися про можливості та переваги, які надають цифрові інструменти Google в організації освітнього процесу, навчилися використовувати у своїй професійній діяльності мобільні пристрої, вебпереглядач Google Chrome, Chromebook та ще багато іншого.

Під час навчання учасники опрацювали такі додатки Google як: Google Клас, Google Meet, Google Календар, Google Диск, Google Документи, Google Таблиці, Google Форми, Google Презентації, Google Keep, Google Сайти, Google Jamboard, Доповнення до об’єктів Google Диску, Google Chrome, ОС Chrome, Google Довідка, Google Центр безпеки, можливості Google Workspace for Education, матеріали навчальної платформи Skillshop.

Унікальний формат курсу побудований на живому спілкуванні з тренерами Академії цифрового розвитку, компетенції кожного з яких підтверджені сертифікацією Google for Education, які протягом терміну навчання будуть консультувати, допомагати, супроводжувати, щоб створити для учасників ситуацію успіху й забезпечити комфортні умови навчання.

Важливо відзначити, що за підсумками навчання за базовим рівнем вимогою для отримання сертифіката було виконання 80% і більше практичних завдань та успішне складання підсумкового тесту з результатом понад 80% від максимально можливої кількості балів.

Цікаво відзначити, що протягом року для закладів освіти, педагогічні колективи яких успішно завершили навчання за програмою з показником вище 50% від загальної кількості працівників, отримають спеціальний статус «Заклад освіти – учасник програми «Google for Education / Google for Education Participating School».

За підсумками навчання за базовим рівнем програми «Google Digital Tools for Education» Руслан Басенко отримав сертифікат про удосконалення цифрового компоненту професійної компетентності в обсязі 30 академічних годи (1 кредит ЄКТС).