Заступник директора з науково-педагогічної роботи, міжнародної та ґрантової діяльності Руслан Басенко – учасник Всеукраїнської науково-практичної конференції «Міждисциплінарні дослідження: гуманітарні та природничі науки»

22-23 липня 2022 р. у м. Одеса в онлайн-форматі відбувалася Всеукраїнська науково-практична конференція «Міждисциплінарні дослідження: гуманітарні та природничі науки». У науковій конференції взяв участь заступник директора з науково-педагогічної роботи, міжнародної та ґрантової діяльності, кандидат педагогічних наук Руслан Басенко. Він представив дослідження на тему: «Історичні та соціокультурні передумови формування освітніх систем у ранній Новий час».

У мотивувальній частині дослідження Руслан Басенко звернув увагу на те, що витоки сучасного суспільства, без сумніву, належать епосі раннього Нового часу. Саме в XVI столітті у процесі взаємодії та взаємовпливах різних світських і релігійних трансформацій вибудувалися основні напрями розвитку сучасного суспільно-політичного та соціокультурного життя, завершилося формування європейської ідентичності та основних моделей державності.

Дослідник констатував, що історичні трансформації, які бурхливо розгорнулися в XVI столітті, дали змогу не лише радикально реформувати суспільно-політичне життя, здійснити переоцінку цінностей та культурних пріоритетів, але й викликали до життя істотне реформування освітньої галузі. Було не лише кардинально переосмислено тогочасну традиційно-релігійну схоластичну освітню модель, але й вдалося вибудувати нові освітні системи, центральним лейтмотивом яких стали гуманізм та віра в суттєву силу знання, а відтак освіти.

За підсумками конференції усі учасники отримали сертифікати та збірку матеріалів представлених досліджень.