Засідання секції «Актуальні проблеми адаптивної фізичної культури, спорту і здоров’я людини»

У рамках Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу» 17 травня 2018 року на базі 3 міської клінічної лікарні м. Полтави відбулося секційне засідання «Актуальні проблеми адаптивної фізичної культури, спорту і здоров’я людини».

Відкриття засідання секції розпочалось виступом завідувача кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання, доктора педагогічних наук, професора, Заслуженого тренера України Бойко Г.М., яка привітала усіх учасників конференції, засвідчила актуальність заходу та доцільність обміну думками і знаннями учасників конференції. У засіданні секції взяли участь науково-педагогічні працівники різних закладів вищої освіти, практики в галузі фізичної терапії, охорони здоров҆я, адаптивного спорту, студенти спеціальності «Спеціальна освіта», напряму підготовки «Здоров̓я людини» Полтавського інституту економіки і права. Зокрема, із зацікавленістю учасники конференції заслухали доповідь головного лікаря 3 міської клінічної лікарні м. Полтави Рудича А. І., оn-line доповіді д.мед.н., професора Євразійського національного університету імені Л. Гумільова Шапекової Н. Л. (Казахстан), психолога-консультанта, тренера з розвитку гармонічної особистості Богун В. С. (Германія) та ін.