Захист магістерських робіт студентів спеціальності «Спеціальна освіта»

22 лютого 2018 року в Полтавському інституті економіки і права Університету «Україна» відбувся захист дипломних робіт здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 016 «Спеціальна освіта» за освітньо-професійною програмою «Адаптивна фізична культура та реабілітація». Успішно захистили магістерські роботи 18 осіб. Тематика наукових досліджень магістрів охоплювала широкий спектр проблем адаптивного фізичного виховання і спорту, здоров’я людини.

Голова екзаменаційної комісії – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка Рибалко Л. М. зазначила, що всі наукові дослідження, представлені студентами, характеризує теоретична та методична цінність, практичне спрямування, наукова новизна, аргументованість та достовірність результатів. Це підтверджує глибину знань і практичних навичок, отриманих здобувачами вищої освіти під час навчання, свідчить про їхні значні можливості щодо подальшого працевлаштування за фахом. Приємно, що значна частина випускників вже працюють за фахом у системі МОН, Міністерства молоді і спорту України.

Професорсько-викладацький склад випускової кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання під керівництвом доктора педагогічних наук, професора, Заслуженого тренера України Бойко Г.М., а також адміністрація інституту бажають всім випускникам магістратури максимально реалізувати свій потенціал у практичній роботі.