Збірник регіональної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми сучасного дискурсу в теоретичній та прикладній лінгвістиці”


5 грудня 2019 року у Полтавському інституті економіки і права Університету «Україна» відбулася Регіональна науково-практична конференція “Актуальні проблеми сучасного дискурсу в теоретичній та прикладній лінгвістиці”.


Збірник матеріалів конференції