Здобувачі освіти Полтавського інституту економіки і права – переможці Конкурсу студентських наукових робіт ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики»


Упродовж грудня 2022 р. Університетом «Україна» було традиційно організовано щорічний Конкурс студентських наукових робіт ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики».

Двоє здобувачів освіти Полтавського інституту економіки і права вибороли перемогу: Гожий Роман, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право» із науковою роботою «Інноваційні засади розвитку інклюзивного освітнього простору у закладах вищої освіти» (науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора з науково-педагогічної роботи, міжнародної та грантової діяльності, завідувач кафедри правознавства та фінансів  Р. О. Басенко) та Оксана Охріменко, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 016 «Спеціальна освіта»  з науковою роботою «Система роботи з формування та розвитку мови і мовлення у здобувачів освіти з інтелектуальними та мовленнєвими порушеннями» (науковий керівник: старша викладачка кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти Є.В. Вишар).

Щиро вітаємо здобувачів освіти та їхніх наукових керівників. Зичимо Вам зберегти та примножити науковий та творчий потенціал Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна».