Кафедра правознавства та фінансів презентувала можливості академічної мобільності для здобувачів освіти спеціальностей «Середня освіта (історія)» та «Історія та археологія»


2 грудня 2020 року завідувач кафедри правознавства та фінансів Басенко Р. О. взяв участь в онлайн-презентації можливостей академічної мобільності для здобувачів освіти спеціальностей «Середня освіта (історія)» та «Історія та археологія», яка була організована кафедрою всесвітньої історії та методики викладання історії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. У презентації також взяли участь викладачі та здобувачі освіти Полтавського університету економіки і торгівлі та Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

Учасникам засідання було презентовано зміст навчальних дисциплін кафедри правознавства та фінансів, які можуть вивчати здобувачі освіти у межах програм академічної мобільності. Інтерес в обговоренні викликали такі навчальні курси як «Україна в контексті світового розвитку», «Історія держави і права України», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Основи римського приватного права», «Право соціального захисту», «Юридична конфліктологія» та інші. Учасники констатували перспективність та затребуваність відповідної співпраці в сучасних умовах організації дистанційної освіти.