Кафедрою правознавства та фінансів проведено зустріч із роботодавцями бакалаврських і магістерських освітніх програм зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування


31 березня 2021 року кафедрою правознавства та фінансів було організовано обговорення змісту та шляхів реалізації бакалаврських і магістерських освітніх програм зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування з роботодавцями та представниками освітньо-академічного середовища. Ключовий месидж зустрічі – потреба постійного удосконалення змісту, пошуку найефективніших форм, методів і шляхів реалізації освітньої програми, які б враховували динамічні зміни, що відбуваються на ринку праці. Фахівці спільні в думці, що досягти ефективної підготовки висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців зі спеціальності кафедри можливо лише за умови постійного вдосконалення змісту освітньої програми, орієнтації методик і технологій викладання на професійні стандарти економічної практики.

В обговоренні змісту освітніх програм зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування взяли участь перший заступник директора Полтавського інституту економіки і права, професор кафедри правознавства та фінансів, гарант освітньої програми, кандидат економічних наук, доцент Шаравара Р. І., завідувач кафедри правознавства та фінансів, кандидат педагогічних наук Басенко Р. О., завідувач кафедри підприємництва і права Полтавського державного аграрного університету, доктор економічних наук, професор Махмудов Х. З., головний бухгалтер КНП «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 9» Департаменту охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради Клименко О. М., начальник управління державної Казначейської служби України у м. Полтаві Тарасенко О. П., головний бухгалтер ККП «Водоканал Плюс» Партика А. С. та відповідальний інституту за співпрацю з роботодавцями, старший викладач кафедри правознавства та фінансів Лісний І. А.

Учасники зустрічі звернули увагу на те, що Полтавський інститут економіки і права має тривалий досвід успішної підготовки фахівців, які посилюють кадровий потенціал економічної галузі Полтавщини та України. Спільною була думка про те, що за умов дистанційної освіти постає нагальна потреба розвитку тих інтегральних компетентностей у здобувачів освіти, які визначають здатність фахівців застосовувати отримані знання на практиці. Учасники зустрічі надіслали гарантам освітніх програм сформульовані рекомендації, врахування яких буде предметом обговорення на майбутніх зустрічах викладачів освітніх програм із роботодавцями та всіма зацікавленими представниками освітнього середовища та трудових відносин.