Курси підвищення кваліфікації викладачів

ХXI століття вносить корективи у розвиток педагогічних парадигм зміну суспільних функції освіти. Проте не можна уявити по-справжньому гуманістичне суспільство без педагога-духовного провідника, наставника, фасилітатора, який володіє мистецтвом впливати,будити думку,спонукати,заражати. Розвиток нації можливий за умови існування її освіченої,високодуховної частини – професійного педагога. Педагогічна майстерність-його кредо.

Педагогічна майстерність не дарована природою якість. Майстерності можна і треба вчитися. «Мистецтво вихователя не є якимось особливим мистецтвом,що вимагає таланту,-зауважував А.С.Макаренко,- але це не спеціальність,якої треба навчатись,як треба навчити лікаря його майстерності,як треба навчити музиканта».

Саме цій проблемі присвячувалися курси підвищення кваліфікації викладачів інституту. Для проведення курсів були запрошені викладачі Полтавського національного педагогічного університету ім.В.Г.Короленка. На курсах були висвітлені актуальні питання педагогіки вищої школи, зокрема, психолого-педагогічна феноменологія професійної майстерності (проф.Ткаченко А.В.); психологічні особливості розвитку компетентностей особистості в умовах вишу (проф.Яланська С.П.); інноваційні засоби реалізації цілісної підготовки сучасного фахівця (доц.Тищенко Т.М.); механізми формування особистісно-орієнтованих відносин викладача і студентів у вищій школі (доц.Хоменко А.В.); інноваційні інформаційно-комунікаційні педагогічні технології (доц.Мокляк В.М.); мотивація і викладання: практичні аспекти реалізації в системі вищої освіти(доц.Дзюба Т.М.).

На практичних заняттях відбувся обмін досвідом роботи, розв’язання тестів на тему «Технології інтенсифікації навчання»; перегляд і обговорення кінофільмів про життєву дорогу А.С.Макаренка і створену ним нову педагогічну парадигму.

На круглому столі «Педагогічна майстерність викладача ВНЗ» директор інституту Мякушко Н.С. підвела підсумки плідної діяльності викладачів педагогічного університету на курсах, щиро подякувала за передачу їхнього творчого застосування педагогічного інструментарію у своїй власній роботі.

Така взаємодія, оновлення педагогічного досвіду, безумовно, сприятиме реалізації основної мети інституту-забезпечення фундаментальної, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців.