Магістри соціально-гуманітарного факультету галузі знань 01 «Освіта» спеціальності 016 «Спеціальна освіта» захистили дипломні роботи

15-16 лютого 2019 року на кафедрі фізичної реабілітації та фізичного виховання відбувся захист магістерських робіт студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 016 «Спеціальна освіта».

         Державна комісія у складі голови комісії: Рибалко Л.М., доктора педагогічних наук, старшого наукового співробітника, професора кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка; члени комісії: Бойко Г.М., доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри фізичної реабілітації і фізичного виховання, Заслуженого тренера України; Сахно Т.В., доктора хімічних наук, старшого наукового співробітника, професора кафедри фізичної реабілітації і фізичного виховання; Волошко Л.Б., кандидата педагогічних наук, доцента, доцента кафедри фізичної реабілітації і фізичного виховання; секретар: Вишар Є.В., старшого викладача кафедри фізичної реабілітації і фізичного виховання.

Виступи магістрів супроводжувалися презентаціями. Вони висвітлювали актуальні питання адаптивної фізичної культури, реабілітаційно-спортивного супроводу людей з інвалідністю, фізичної рекреації в соціально-дозвіллєвій діяльності людей з обмеженими можливостями.

Голова комісії відмітила високий рівень дипломних робіт студентів Крата А., Лебедєва В., Шилової П. та ін. За результатами захисту 88% випускників отримали оцінки «відмінно» та «добре».

Бажаємо усім магістрам, щоб отримані ними знання стали в нагоді на життєвій дорозі.