Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу»: засідання секції «Сучасні проблеми перекладознавства (суспільно-політичний дискурс)»

20 квітня 2017 року в приміщенні Літературно-меморіального музею імені І.П.Котляревського відбулося засідання секції 5 Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу»

Секцію 5 «Сучасні проблеми перекладознавства (суспільно-політичний дискурс)» проводила кафедра перекладу та іноземних мов соціально-гуманітарного факультету Полтавського інституту економіки і права.

Склад оргкомітету секції: Голова оргкомітету: Демченко Н.О. к.п.н., проф., кафедри перекладу та іноземних мов Полтавського інституту економіки і права. Співголова: Рябокінь Н.О. к.ф.н., доц., завідувач кафедри перекладу та іноземних мов Полтавського інституту економіки і права. Секретар: Кривенко Н.В. старший викладач кафедри перекладу та іноземних мов Полтавського інституту економіки і права.

У роботі науково-практичної конференції взяли участь викладачі, молоді вчені, аспіранти та студенти Полтавського інституту економіки і права та інших провідних вищих навчальних закладів та установ, зокрема: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, Літературно-меморіальний музей імені І.П.Котляревського, Оксфорд клас, Полтавський освітній центр LINGUALAND EXAM PLUS, американська волонтерка програми імені Фулбрайта із штату Массачусетсу США – Ізабелла Мегс.

Секційне засідання почалося із вітального слова англійською мовою кандидата педагогічних наук, доцента, професора кафедри перекладу та іноземних мов Надії Олександрівни Демченко. Потім відбулася прекрасна англомовна екскурсія по Літературно-меморіальному музею імені І.П.Котляревського, яку проводили студенти 3 курсу спеціальності «Філологія (переклад)» – Назаренко Аліна, Бондур Настя. Після екскурсії прозвучали наукові доповіді учасників, які супроводжувалися яскравими та змістовними презентаціями.

На кінець засідання Оксфорд клас із Києва провів майстер клас із підготовки та складання міжнародного іспиту В2. А волонтерка Ізабела Мегс продемонструвала тренінг на тему: Як ви знаєте свою країну?

Секційне засідання пройшло на високому науково-теоретичному рівні, у дусі дискусій із поміркованою полемікою та великим зацікавленням як молодих вчених, так і студентської молоді. Обрана тема засідання послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. У зв’язку з актуальністю піднятих питань за результатами конференції та роботи секції буде опублікована збірка матеріалів тез та доповідей учасників конференції.