Міжнародна науково-практична конференція “Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: Виклик глобального світу”

Секційне засідання кафедри перекладу та іноземних мов відбулося 22 травня 2019 року у м. Полтаві,  в Літературно-меморіальному музеї Івана Котляревського, організоване Полтавським інститутом економіки і права ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

Було представлено 42 доповіді, присвячених сучасним проблемам суспільно-політичного дискурсу в лінгвістиці. У роботі взяли участь представники ВНЗ м. Полтава. Загальна кількість учасників конференції склала 60 осіб, у тому числі – науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів – 15 та 45 студентів.

На конференції були обговорені:

 

 • Сучасні аспекти перекладознавства в медичній освіті;
 • Загальна характеристика ділових листів;
 • Соціально-політичні зміни на європейському континенті;
 • Особливості перекладу англомовної законодавчої лексики на українську мову;
 • Автоматизований переклад;
 • Проблеми художнього перекладу;
 • Types of machine translation;
 • Особливості семантичної деривації термінів у галузі;
 • Специфіка перекладу англомовного суспільно-політичного тексту на українську мову;
 • Переклад медичних термінів;
 • Інтернет-ресурси на допомогу перекладачеві;
 • Англомовні фразеологізми та особливості їх відтворення в українських перекладах

 

За результатами роботи конференції надрукований збірник.