На кафедрі правознавства відбулася підсумкова конференція із захисту виробничої практики здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти зі спеціальності 081 Право


27 лютого 2023 р. на кафедрі правознавства та фінансів відбулася підсумкова конференція із захисту результатів виробничої практики здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти зі спеціальності 081 Право (4 курс денна та заочна форма навчання).

Представлені до захисту матеріали, звіти здобувачів освіти, характеристики з баз проходження практик засвідчили належний рівень практичної підготовки майбутніх фахівців. Здобувачам освіти вдалося успішно закріпити отримані під час вивчення теоретичних курсів знання та компетентності з фахових дисциплін.

Керівники проходження практик від баз практик висловили випусковій кафедрі вдячність за належний рівень знань студентів-практикантів, що значно полегшило їх успішне залучення до виробничих процесів.