На кафедрі правознавства та фінансів відбулася зустріч із роботодавцями бакалаврських і магістерських освітніх програм зі спеціальності 081 Право


31 березня 2021 року кафедрою правознавства та фінансів було організовано обговорення змісту та шляхів реалізації бакалаврських і магістерських освітніх програм зі спеціальності 081 Право з роботодавцями та представниками освітньо-академічного середовища. Ключовий месидж зустрічі – потреба постійного удосконалення змісту, пошуку найефективніших форм, методів і шляхів реалізації освітньої програми, які б враховували динамічні зміни, що відбуваються на ринку праці. Фахівці спільні в думці, що досягти ефективної підготовки висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців зі спеціальності кафедри можливо лише за умови постійного вдосконалення змісту освітньої програми, орієнтації методик і технологій викладання на професійні стандарти юридичної практики.

В обговоренні змісту освітніх програм зі спеціальності 081 Право взяли участь перший заступник директора Полтавського інституту економіки і права, професор кафедри правознавства та фінансів, кандидат економічних наук, доцент Шаравара Р. І., завідувач кафедри правознавства та фінансів, кандидат педагогічних наук Басенко Р. О., гарант освітньої програми, доцент кафедри правознавства та фінансів, кандидат юридичних наук Бова Є. Ю., суддя Полтавського районного суду Полтавської області Кіндяк І. С., професор кафедри підприємництва і права Полтавського державного аграрного університету, кандидат юридичних наук, доцент Кальян О. С., старший інспектор сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських УКЗ ГУ НПУ у Полтавській області Ткаченко О. О. та відповідальний інституту за співпрацю з роботодавцями, старший викладач кафедри правознавства та фінансів Лісний І. А.

Учасники зустрічі звернули увагу на те, що Полтавський інститут економіки і права має тривалий досвід успішної підготовки фахівців, які посилюють кадровий потенціал юридичної галузі Полтавщини та України. Спільною була думка про те, що за умов дистанційної освіти постає нагальна потреба розвитку тих інтегральних компетентностей у здобувачів освіти, які визначають здатність фахівців застосовувати отримані знання на практиці. Учасники зустрічі надіслали гарантам освітніх програм сформульовані рекомендації, врахування яких буде предметом обговорення на майбутніх зустрічах викладачів освітніх програм із роботодавцями та всіма зацікавленими представниками освітнього середовища та трудових відносин.