На кафедрі правознавства та фінансів тривають навчальні заняття за програмою академічної мобільності магістерського рівня вищої освіти зі спеціальності 081 Право


16 лютого 2023 року в онлайн-форматі відбулася лекція  з дисципліни «Порівняльне конституційне право» (старший викладач – Товста С.П.). На лекції були присутні здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти Полтавського державного аграрного університету Владислав Глушко та Оксана Сівцова. Їхнє навчання у Полтавському інституті економіки і права відбувається в межах програми академічної мобільності здобувачів першого рівня вищої освіти зі спеціальності 081 Право у ІІ семестрі 2022-2023 н.р. Програма реалізується між партнерами: Полтавським інститутом економіки і права та Полтавським державним аграрним університетом.

Лекцію було присвячено аналізові розвитку інституту глави держави, розглядові його природи та існуючих моделей. З-поміж проблематики, яку розглянули на лекції слід відзначити: порядок і умови заміщення поста глави держави; повноваження та відповідальність глави держави; взаємовідносини глави держави, парламенту та уряду.

Важливо відзначити, що організація академічної мобільності відповідає сучасним потребам вищої освіти в умовах переважання дистанційної форми організації навчання та є вагомим кроком у розширенні змісту, удосконаленні організаційно-педагогічних форм підготовки сучасних фахівців.