На кафедрі правознавства та фінансів відбулася підсумкова конференція із захисту навчальної практики здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти зі спеціальності 081 Право


16 березня 2023 р. на кафедрі правознавства та фінансів проведено підсумкову конференцію із захисту результатів навчальної практики здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти зі спеціальності 081 Право. Керівник практики – старший викладач Коваленко В.Ф.

Здобувачі освіти проходили практику переважно у місцевих судах Полтави та Полтавської області. Представлені до захисту матеріали, звіти здобувачів освіти, характеристики з баз проходження практик засвідчили належний рівень практичної підготовки майбутніх фахівців.

Висловлюємо вдячність керівництву Управлінню Державної судової адміністрації України в Полтавській області за сприяння у проходженні здобувачами освіти практик, а також суддям та працівникам апаратів місцевих судів, які забезпечили можливість долучитися до діяльності судової гілки влади.