На кафедрі соціальної роботи та спеціальної освіти відбулася підсумкова конференція із захисту ознайомчої практики здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота.


23 та 24 лютого 2023 р. на кафедрі соціальної роботи та спеціальної освіти відбулася підсумкова конференція із захисту результатів ознайомчої практики здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота (І курс денна та заочна форма навчання).

Представлені до захисту матеріали, звіти здобувачів освіти, характеристики з баз проходження практик засвідчили належний рівень практичної підготовки майбутніх фахівців. Здобувачам освіти вдалося успішно закріпити отримані під час вивчення теоретичних курсів знання та компетентності з фахових дисциплін.

Керівники проходження практик від баз практик висловили випусковій кафедрі вдячність за належний рівень знань студентів-практикантів, що значно полегшило їх успішне залучення до виробничих процесів.