Опубліковано збірник наукових праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних відносин: сучасні реалії та виклики» часу»


У збірнику матеріалів представлено доповіді і повідомлення наукового зібрання вчених, організаторів освіти, науково-педагогічних працівників, фахівців-практиків, здобувачів різних ступенів освіти, які присвячені концептуальному та практико-орієнтованому осмисленню правових, соціокультурних та економічних вимірів сучасної дійсності. На конференції було обговорено доповіді докторів та кандидатів юридичних, політичних, економічних, філософських, педагогічних, історичних, теологічних і фізико-математичних наук, практикуючих юристів, економістів, педагогів та інших фахівців з понад десяти регіонів України.

Наукові доповіді впорядковано у чотирьох розділах: «Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних відносин: теоретико-концептуальні виміри», «Правове регулювання суспільних відносин: теоретико-концептуальні та практичні виміри, «Розвиток економічної та фінансової системи України та світу в умовах викликів сучасного суспільства», «Інноваційний розвиток соціокультурного простору: глобальний та національний виміри змін».

Збірник рекомендувала до друку вчена рада Полтавського інституту економіки і права 7 грудня 2020 року, протокол № 4.

Він розрахований на вчених, викладачів і здобувачів закладів освіти, усіх, хто залучений до науково-теоретичного аналізу сучасного світу.

Бібліографічний опис видання: Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу : збірник матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 9 грудня 2020 р. / Полт. ін-т економіки і права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» ; голов. ред. Р. Басенко. Полтава : ПІЕП, 2021. 570 с.


Завантажити