Практика — запорука набуття професійних умінь тa навичок майбутнього юриста


10 листопада 2021 року на кафедрі правознавства та фінансів для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (академічна група ПЗ-18-1) спеціальності 081 «Право» було проведено практичне заняття із дисципліни криміналістика за темою: «Трасологія: виявлення, фіксація та вилучення слідів ніг».

Під керівництвом доцента кафедри правознавства та фінансів А. Кравченко студенти мали змогу практично втілити набуті теоретичні знання та відпрацювати навички щодо виявлення, фіксації та вилучення об’ємних слідів правопорушення.

Під час заняття студентам було продемонстровано методику виготовлення наливним способом гіпсових зліпків підошви взуття, об’ємні сліди якої можуть бути виявлені під час огляду місця події. З добувачі мали змогу власноруч, за допомогою гіпсової суміші, виготовляти зліпки слідів, навчитися визначати їх види та наочно побачити механізм слідоутворення.

Оскільки трасологічні сліди є носіями інформації, на підставі якої можна отримати уявлення про характер та обставини події, про осіб та об’єкти, що їх залишили, то уміння виявити, зафіксувати, вилучити та дослідити сліди забезпечує успіх у розкритті злочинів, встановленні та розшуку злочинців.