Регіональна науково-практична конференція «Тенденції та пріоритети забезпечення ефективного розвитку суб’єктів господарювання в умовах ринкових відносин»

28 березня 2018 року у Полтавському інституті економіки і права  відбулася регіональна науково-практична конференція «Тенденції та пріоритети забезпечення ефективного розвитку суб’єктів господарювання в умовах ринкових відносин».

Організатором конференції виступила кафедра управління та адміністрування. Співорганізаторами конференції виступили: кафедри правознавства та соціальної роботи, управління державної казначейської служби України у м. Полтава Полтавської області, Полтавське відділення банку «Мегабанк».

Були присутні гості:

Чичкало-Кондрацька Ірина Борисівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (On-line);

Безпарточний Максим Григорович, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики ВНЗ Укоопспілки «Полтавського університету економіки та торгівлі» (On-line);

Чумак Валентина Дмитрівна, кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів і кредиту, завідувач кафедри фінансів і кредиту Полтавської державної аграрної академії.

Дорошенко Андрій Петрович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень Полтавської державної аграрної академії.

Бацман Ольга Сергіївна, керівник наукового відділу, завідувач кафедри соціальної роботи Полтавського інституту економіки і права

Кальян Олександр Сергійович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правознавства Полтавського інституту економіки і права.

Тарасенко Оксана Петрівна, начальник управління державної казначейської служби України у м. Полтава Полтавської області.

Яровая Олена Василівна, в. о. управляючого відділенням «Мегабанк».

Масленкова Олена Володимирівна, головний бухгалтер військової части 0734 м. Полтава

Момот Світлана Григорівна, головний бухгалтер центру первинної медико-санітарної допомоги Решетилівського району Полтавської області

Вонсович Юлія Володимирівна, викладач Полтавського базового медичного коледжу

Відкриття конференції розпочалось виступом керівника наукового відділу Бацман О.С., яка привітала всіх учасників конференції, засвідчила актуальність заходу та доцільність обміну думками й знаннями учасників зібрання.

Під час роботи конференції було проведено засідання на базі управління державної казначейської служби України у м. Полтава Полтавської області. Увагу учасників конференції привернули виступи: начальника управління державної казначейської служби України у м. Полтава Полтавської області Тарасенко О.П., в.о. управляючого відділенням «Мегабанк» Ярової О.В., доктора економічних наук, доцента кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики, ВНЗ Укоопспілки «Полтавського університету економіки та торгівлі» Безпарточного М.Г. та інших.

Активними учасниками конференції були студенти 3,4 курсів напряму підготовки  «Фінанси та кредит», «Облік та аудит», «Правознавство»,  студенти 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки «Соціальна робота» та здобувачів освіти  освітнього ступеню «Магістр» спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування». У ході конференції було презентовано наукові доповіді, тематика яких охоплювала актуальні  проблеми економічної діяльності суб’єктів господарювання. Доповіді учасників конференції викликали жваві дискусії серед присутніх. Тема конференції стала плідним підґрунтям для обміну думками. У зв’язку з актуальністю запропонованих питань за результатами конференції опубліковано збірник тез доповідей.