Старший викладач кафедри правознавства та фінансів Дмитро Піддубний – учасник онлайн-курсу «Академічна доброчесність»

2 липня 2022 р. старший викладач кафедри правознавства та фінансів, здобувач третього (освітньо-наукового) ступеня вищої освіти доктора філософії зі спеціальності 081 Право Дмитро Піддубний успішно завершив проходження онлайн-курсу для викладачів «Академічна доброчесність» на платформі «Prometheus» (обсяг – 60 год.).

Мета онлайн-курсу – дати розуміння, як можна розвивати культуру академічної доброчесності, за предметом та напрямом викладання. Курс надав можливість розглянути фахові дисципліни через призму академічної доброчесності та проаналізувати теоретичні основи й практичні інструменти, які допомагають посилити культуру академічної доброчесності.

Курс було структуровано за такими змістовими модулями:

Модуль 1. Концепція академічної доброчесності у вищій освіті.
Вступ до питання академічної доброчесності. Документи, які регулюють доброчесність в Україні та що належить до порушення академічної доброчесності, а що не належить.

Модуль 2. Методика викладання: сприяння академічній доброчесності.
Як методика викладання може посилити культуру академічної доброчесності на ваших заняттях. Способи ефективного управління часом та своїм навантаженням та навантаженням здобувачів освіти.

Модуль 3. Дизайн освітніх програм та курсів з фокусом на академічну доброчесність. Як дизайн освітньої програми може створювати ненавмисні ризики порушення академічної доброчесності та пропонувати шляхи, як ці ризики мінімізувати.

Модуль 4. Основи академічного письма та доброчесності.
Академічне письмо, як цьому навчати, які є міфи щодо перевірки письмових робіт та розгляд кейсів.

Модуль 5. Дизайн системи оцінювання для підвищення академічної доброчесності. Створення прозорої системи оцінювання та розроблення чітких і прозорих критеріїв до завдання дисциплін.

Курс орієнтовано на здобуття таких компетентностей:

Загальні: освітологічна, соціально-психологічна, андрагогічна, інтегральна; критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми.

Фахові: професійно-педагогічна, цифрова, інформаційно-комунікаційна, інноваційно-дослідницька, комунікаційна, управлінська, методична, компетентності з інформальної освіти та професійно-особистісного розвитку.

За підсумками курсу Дмитро Піддубний успішно склав тестування та отримав сертифікат.