Студенти дебатували на тему «Ні! лихослів’ю»


Мова – інтелектуальний портрет народу, його душа, генетичний код. Без оволодіння державною мовою неможливо стати громадянином своєї країни. Рідна мова – пульс нації, вияв життя, родини, покоління. В лексиконі українців є як висока мова, так і низька. Чим освіченіша людина, тим її мова багатша .

Деякі політичні, економічні проблеми в країні сьогодні позначаються на загальному психоемоційному фоні суспільства. Це особливо проявляється і на вербальному рівні, бо у мовленні наших сучасників часто присутнє лихослів’я. І воно притаманне не лише людям старшого віку, а й молоді, яка не усвідомлює цей стан, девіацію. В першу чергу на це, безумовно, реагує освіта.

Кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання  і соціальної роботи провели дебати на тему «Обсценна лексика: невігластво чи спосіб самовираження?» для студентів І, ІІ, ІІІ, V курсів. Відбувалась цікава дискусія.

Мова йшла про загрозу поширення лихослів’я як прояву девіантної поведінки. Студенти Рибакова К., Георгієвська В., Тушна В., Логвиненко В., Овчаренко А., Мацак Л., Мисик Т., Селецька С., Старовойтова В., Шепель О. висвітлили проблеми обсценної лексики, історичний розвиток лихослів’я, зв’язок медицини і ненормативної лексики, профілактики лихослів’я як заходи, що спрямовані на попередження й обмеження суспільно-небезпечних дій і злочинів.

Апофеозом дебатів стала інсценізація картини Рєпіна «Запорожці пишуть лист турецькому султану». Озвучення тексту листа дозволив почути і відчай козаків, вживання ненормативної лексики і поряд їх відвагу.

Дебати закінчилися як завжди смачним чаєм, цукерками і обміном вражень від чергової години спілкування.