Терміни етапів вступу

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

  1. Розклад роботи Приймальної комісії:

понеділок – п’ятниця з 9:00 до 19:00 год.;

субота, неділя – з 10:00 до 15:00 год.

Голова приймальної та голови відбіркових комісій організовують чергування відповідальних співробітників комісії у вихідні та святкові дні (субота, неділя з 10:00 до 15:00 год.).

  1. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться в такі 0строки:
 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі повної загальної середньої освіти
Початок прийому заяв та документів 13 серпня 2020 року 13 серпня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити співбесіду, складати вступні іспити та/або творчі конкурси, що проводить Університет «Україна»  

 

18 год. 00 хв.

16 серпня 2020 року

03 вересня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання  

18 год. 00 хв.

22 серпня 2020 року

Строки проведення сесії творчих конкурсів 13 – 22 серпня 2020 року 04-10 вересня 2020 року
Строки проведення Університетом «Україна» співбесід 16 – 18 серпня 2020 року
Строки проведення Університетом «Україна» вступних випробувань 17 – 22 серпня 2020 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування не пізніше 12 год. 00 хв. 05 вересня 2020 року 11 вересня 2020 року
Термін зарахування вступників не пізніше 30 вересня 2020 року  не раніше 18 вересня  2020 року

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 1 серпня. Медичні огляди та інші процедури, якщо це викликано встановленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями, проводяться до 30 серпня

  1. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра проводяться в такі строки:
 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання Навчання без відриву від

виробництва

вступники на основі ОКР молодшого спеціаліста
Початок прийому заяв та документів 13 серпня 2020 року 13 серпня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування або вступають за результатами зовнішнього незалежногооцінювання 18 год. 00 хв.

22 серпня 2020 року

03 вересня 2020 року
Строки проведення вступних випробувань 25 – 31 серпня 2020 року 04 – 10 вересня 2020 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників не раніше 12 год. 00 хв.

03 вересня 2020 року

11 вересня 2020 року
Термін зарахування вступників не пізніше 30 вересня 2020 року не раніше                                18 вересня 2020 року
  1. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Університет «Україна», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі вищої освіти галузі знань 01

«Освіта/Педагогіка» на здобуття ступеня магістра проводяться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі вищої освіти
Початок прийому заяв та документів 05 серпня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування 22 серпня 2020 року
Строки проведення вступних випробувань 21 – 28 серпня 2020 року
Терміни      оприлюднення      рейтингового      списку вступників не пізніше 08 вересня 2020 року
Термін зарахування вступників не  пізніше 30 вересня 2020 року
  1. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Університет «Україна», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної вищої освіти для всіх спеціальностей, крім спеціальностей галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» для здобуття ступеня магістра проводяться в такі строки:
 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі вищої освіти
Строки прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування  

05 – 22 серпня 2020 року

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови 12 травня – 18:00

5 червня 2020 року

Строки прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів (замість документа про здобутий освітній рівень може подаватися довідка про завершення навчання) 05 – 22 серпня 2020 року
Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) 01 липня 2020 року
Єдине фахове вступне випробування за спеціальністю 081 «Право» (ЄФВВ) 03 липня 2020 року
Строки проведення фахових вступних випробувань для осіб пільгових категорій, які вступають на основі вступних іспитів. 22-26 серпня 2020 року
Строки проведення фахових вступних випробувань для осіб, які вже склали єдиний вступний іспит або які вступають на основі вступних іспитів 22-26 серпня 2020 року
Терміни      оприлюднення      рейтингового      списку вступників не пізніше 08 вересня 2020 року
Термін зарахування вступників не пізніше 30 вересня 2020 року

Реєстрація          електронних          кабінетів         вступників,          завантаження необхідних документів розпочинається 01 серпня.

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування, порядок їх організації та проведення здійснюються відповідно до Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року № 441, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2019 року за № 446/33417.

Тестові завдання єдиного вступного іспиту з іноземних мов укладаються відповідно до програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

Тестові завдання першого блоку єдиного фахового вступного випробування (Тест загальної навчальної правничої компетенції) укладаються відповідно до програми вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.

Тестові завдання другого блоку єдиного фахового вступного випробування (Право) укладаються відповідно до програми другого блоку єдиного фахового вступного випробування – тесту з восьми базових правничих дисциплін.

  1. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Університет

«Україна», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступеня магістра, крім спеціальності 081«Право», проводяться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі вищої освіти
Початок прийому заяв та документів 05 серпня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування 22  серпня 2020 року
Строки проведення вступних випробувань 22 – 26 серпня 2020 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 08 вересня 2020 року
Термін зарахування вступників не пізніше 30 вересня 2020 року