Терміни етапів вступу

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Розклад роботи Приймальної комісії:

  • понеділок – п’ятниця з 9:00 до 18:00 год (з 30.06.2021 по 23.08.2021 понеділок- п’ятниця з 9:00 до 19:00 год);
  • субота, неділя – з 10:00 до 15:00 год (з 30.06.2021 по 23.08.2021).

Голова Приймальної та голови відбіркових комісій організовують чергування відповідальних співробітників комісії у вихідні та святкові дні (субота, неділя з 10:00 до 15:00 год.).

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі повної загальної середньої освіти
Початок прийому заяв та документів 14 липня 2021 року 16 серпня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити співбесіду, складати вступні іспити та/або творчі конкурси, що проводить Університет «Україна» 18 год. 00 хв.

16 липня 2021 року

03 вересня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 18 год. 00 хв. 23 липня 2021 року
Строки проведення сесії творчих конкурсів 14 – 23 липня 2021 року 04-10 вересня 2021 року
Строки проведення Університетом «Україна» співбесід 17 – 19 липня 2021 року
Строки проведення Університетом «Україна» вступних випробувань 24 – 30 липня 2021 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування не раніше 12.00 10 серпня 2021 року 13 вересня 2021 року
Термін зарахування вступників не пізніше 30 вересня 2021 року не раніше 20  вересня 2021 року

 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня.

Медичні огляди та інші процедури, якщо це викликано встановленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями, проводяться до 09 липня.

Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр (ступеня молодшого бакалавра, бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)), для здобуття ступеня бакалавра проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі ОКР молодшого спеціаліста
Початок прийому заяв та документів 14 липня 2021 року 16 серпня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування або вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 18 год. 00 хв.

23 липня 2021 року

03 вересня 2021 року
Строки проведення вступних

випробувань

24 – 30 липня 2021 року 04 – 10 вересня 2021 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників не раніше 12 год. 00 хв.

10 серпня 2021 року

13 вересня 2021 року
Термін зарахування вступників не пізніше

30 вересня 2021 року

не раніше

20 вересня  2021 року

Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Університет «Україна», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної вищої освіти для всіх спеціальностей:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі вищої освіти
Строки прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування  

05 – 23 липня 2021 року

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування 11 травня – 18:00

03 червня 2021 року

Строки прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів (замість документа про здобутий освітній рівень може подаватися довідка про завершення навчання) 22 – 25 червня  2021 року
Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) 30 червня 2021 року
Єдине фахове вступне випробування за спеціальністю 081 «Право» (ЄФВВ) 02 липня 2021 року
Строки проведення фахових вступних випробувань для осіб пільгових категорій, які вступають на основі вступних іспитів. 19-30 липня 2021 року
Строки проведення фахових вступних випробувань для осіб, які вже склали єдиний вступний іспит або які вступають на основі вступних іспитів  

19-30 липня 2021 року

Терміни      оприлюднення    рейтингового списку вступників не пізніше

08 вересня 2021 року

Термін зарахування вступників не пізніше

30 вересня 2021 року

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня.

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування, порядок їх організації та проведення здійснюються відповідно до Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року № 441, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2019 року за № 446/33417.

Тестові завдання єдиного вступного іспиту з іноземних мов укладаються відповідно до програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

Тестові завдання першого блоку єдиного фахового вступного випробування (Тест загальної навчальної правничої компетенції) укладаються відповідно до програми вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.

Тестові завдання другого блоку єдиного фахового вступного випробування (Право) укладаються відповідно до програми другого блоку єдиного фахового вступного випробування – тесту з восьми базових правничих дисциплін.

Прийом заяв і документів, фахові випробування і творчі конкурси, що проводить Університет «Україна», конкурсний відбір та зарахування на навчання іноземних громадян проводяться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії Денна

форма

навчання

Навчання без

відриву від

виробництва

Початок прийому заяв та документів 15 лютого 2021 року

01 липня 2021 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс, співбесіду та складати вступні випробування, що проводить Університет «Україна» Не пізніше 05 квітня  2021 року

не пізніше 07 грудня 2021 року

Строки проведення творчих конкурсів, співбесід та вступних випробувань Не пізніше 11 квітня 2021 року

не пізніше 01 листопада 2021 року

 

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування

не пізніше 12 квітня 2021 року

не пізніше 03 листопада 2021 року

Термін зарахування вступників не пізніше 15 квітня 2021 року

не пізніше 05 листопада 2021 року

Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Університет «Україна», конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії проводяться в такі строки:

Додатковий набір
Етапи вступної кампанії Денна
форма
навчання
Навчання без
відриву від виробництва
Початок прийому заяв та документів 15 лютого 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить Університет «Україна»  

22 лютого 2021 року

 

Термін проведення вступних випробувань 23 лютого – 03 березня 2021 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 04 – 09 березня 2021 року
Термін зарахування вступників 15 березня 2021 року

 

Основний набір
Етапи вступної кампанії Денна

форма

навчання

Навчання без

відриву від

виробництва

Початок прийому заяв та документів 09 серпня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить Університет «Україна»  

10 вересня 2021 року

Термін проведення вступних випробувань   14–24 вересня 2021 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 25 – 28 вересня 2021 року
Термін зарахування вступників 29 вересня 2021 року

 

Примітка 1. Для вступників на основі:

  1. освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра для здобуття ступеня бакалавра;
  2. ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступеня магістра;
  3. ступеня молодшого бакалавра, бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступеня бакалавра прийом заяв і документів на заочну форму навчання відбувається з 10 по 19 березня та з 01 по 12 листопада 2021 року. Проведення співбесід, вступних випробувань та творчих конкурсів – з 20 по 25 березня та з 13 по 19 листопада 2021 року. Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників – не пізніше 29 березня та 26 листопада 2021 року. Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 31 березня та 30 листопада 2021 року.

Примітка 2. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти для

здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра прийом заяв і документів на заочну форму навчання відбувається з 10 по 19 березня та з 01 по 12 листопада 2021 року. Проведення співбесід, вступних випробувань та творчих конкурсів – з 20 по 25 березня та з 13 по 19 листопада 2021 року. Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників – не пізніше 29 березня та 26 листопада 2021 року. Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 31 березня та 30 листопада 2021 року.