Терміни етапів вступу

ВСТУП НА БАКАЛАВРА НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання Заочна форма навчання
вступники на основі повної загальної середньої освіти
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2019 року 05 серпня 2019 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити співбесіду, складати вступні іспити та/або творчі конкурси, що проводить Університет «Україна» 18 год. 00 хв.

16 липня 2019 року

3вересня 2019 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 18 год. 00 хв.

22 липня 2019 року

Строки проведення основної сесії творчих конкурсів 1 – 10 липня 2019 року 4 – 10 вересня 2019 року
Строки проведення додаткової сесії творчих конкурсів 11 – 22 липня 2019 року
Строки проведення Університетом «Україна» співбесід 17 – 19 липня 2019 року
Строки проведення Університетом «Україна» вступних випробувань 17 – 22 липня 2019 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування не раніше 12 год. 00 хв.

01 серпня 2019 року

11 вересня 2019 року
Термін зарахування вступників не пізніше

30 вересня 2019 року

18 вересня 2019 року

 

ВСТУП НА БАКАЛАВРА НА ОСНОВІ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

 

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі ОКР молодшого спеціаліста
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2019 року 05 серпня 2019 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування 18 год. 00 хв.

22 липня 2019 року

3 вересня 2019 року
Строки проведення вступних випробувань 23 – 30 липня 2019 року 4 – 10 вересня 2019 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників не раніше 12 год. 00 хв.

01 серпня 2019 року

11 вересня 2019 року
Термін зарахування вступників не пізніше

30 вересня 2019 року

18 вересня 2019 року

 

ВСТУП У МАГІСТРАТУРУ (СПЕЦІАЛЬНОСТІ БЕЗ ЗНО)

 

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
вступники на основі вищої освіти
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2019 року 10 липня 2019 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування 13 серпня 2019 року 13 серпня 2019 року
Строки проведення вступних випробувань 14 – 21 серпня 2019 року 14 – 21 серпня 2019 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше

28 вересня 2019 року

не пізніше

28 вересня 2019 року

Термін зарахування вступників не пізніше

30 вересня 2019 року

не пізніше

30 вересня 2019 року

 

ВСТУП У МАГІСТРАТУРУ (СПЕЦІАЛЬНОСТІ ІЗ ЗНО): 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальностей галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології», 08 «Право», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини»)

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
вступники на основі вищої освіти
Строки прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування 10 – 23 липня 2019 року 10 – 23 липня 2019 року
Строки прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів 17 – 25 червня 2019 року 17 – 25 червня 2019 року
Строки проведення додаткових фахових вступних випробувань 13 – 31 травня 2019 року 13 – 31 травня 2019 року
Єдиний вступний іспит з іноземної мови 02 липня 2019 року 02 липня 2019 року
Єдине фахове вступне випробування (за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право») 04 липня 2019 року 04 липня 2019 року
Строки проведення фахових вступних випробувань та додаткових фахових вступних випробувань для осіб, які вже склали єдиний вступний іспит 05 – 26 липня 2019 року 05 – 26 липня 2019 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше

28вересня 2019 року

не пізніше

28 вересня 2019 року

Термін зарахування вступників не пізніше

30 вересня 2019 року

не пізніше

30 вересня 2019 року