Терміни етапів вступу

  1. Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО та НРК5 (НРК6 на основі НРК6, НРК7) за кошти фізичних та юридичних осіб проводяться в такі строки:
Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
вступники на основі ПЗСО, НРК5 та НРК6, НРК7
Реєстрація заяв з 19.07 по 18:00 31.07.2023 року
Строки проведення співбесід та творчих конкурсів 07-31.07.2023 року

 

Формування та оприлюднення рейтингового списку не пізніше 23.08.2023 року
Зарахування вступників не пізніше 30.08.2023 року

30

Реєстрація особистих електронних кабінетів вступників на навчання для здобуття вищої освіти, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня. Документ про попередню освіту має бути внесений до реєстрації першої заяви вступника на відповідній основі вступу. Вступник може внести до електронного кабінету декілька документів про попередню освіту, що містяться в Реєстрі документів про освіту, для реєстрації заяв на різних основах вступу до дня, що передує дню завершення реєстрації заяв. Особисті електронні кабінети вступників працюють до 30 листопада.

Реєстрація заяв вступників, у тому числі для участі у вступних випробуваннях (співбесіді, творчому конкурсі, співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті замість ЄФВВ, фаховому іспиті) у передбачених у цьому розділі випадках здійснюється через особисті електронні кабінети вступників.

  1. Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО та НРК5 за кошти державного або регіонального замовлення проводяться в такі строки:
Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
вступники на основі повної загальної середньої освіти
Реєстрація заяв з 19.07 по 18:00 31.07.2023 року
Строки проведення співбесіди 07-18.07. 2023 року
Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих із повідомленням про отримання чи неотримання вступником права здобувати вищу освіту не пізніше 05.08.2023 року
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування до 18:00 08.08.2023 року
Зарахування вступників не пізніше 10.08.2023 року
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 18.08.2023 року
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті конкурсні пропозиції не раніше 09.08.2023 року
  1. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 та НРК7:
Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
вступники на основі вищої освіти
Реєстрація заяв вступників з 31.07 по 18:00 21.08.2023 року
Співбесіди замість ЄВІ, фахові іспити, фахові іспити замість ЄФВВ 17-28.07.2023 року
Фаховий іспит для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі з 31.07 по 18:00 14.08.2023 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників не раніше 30.08.2023 року
Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих із повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням не пізніше ніж 26.08.2023 року
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 18:00 29.08.2023 року
Термін зарахування вступників не пізніше 30.09.2023 року
Термін зарахування вступників за державним замовленням 31.08.2023 року
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції не пізніше 08.09.2023 року

 

Примітки.

  1. Реєстрація заяв на участь в ЄВІ та ЄФВВ, співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ здійснюється у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України.
  2. Основна і додаткова сесії ЄВІ та ЄФВВ проводяться у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти.