Терміни етапів вступу

Строки прийому
заяв та документів, конкурсного відбору

та зарахування на навчання

 

1.    Розклад роботи Приймальної комісії:

Ø понеділок – п’ятниця з 9:00 до 19:00 год.;

Ø субота, неділя – з 10:00 до 15:00 год.

Голова приймальної та голови відбіркових комісій організовують чергування відповідальних співробітників комісії у вихідні та святкові дні (субота, неділя з 10:00 до 15:00 год.).

2. Для вступу на здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться в такі
строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі повної загальної
середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

13 липня 2020 року

05 серпня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити співбесіду, складати вступні іспити та/або творчі конкурси, що проводить Університет «Україна»

18 год. 00 хв.

16 липня 2020 року

03 вересня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які
вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання

18 год. 00 хв.

22 липня 2020 року

Строки проведення сесії творчих конкурсів

11 – 22 липня 2020 року

04-10 вересня 2020

Строки проведення Університетом «Україна» співбесід

16 – 18 липня 2020 року

Строки проведення Університетом «Україна» вступних
випробувань

17 – 22 липня 2020 року

Терміни оприлюднення рейтингового списку  ступників, рекомендованих до зарахування

не раніше 12 год. 00 хв.

01 серпня 2020 року

11 вересня 2020 року

Термін зарахування вступників

не пізніше

30 вересня 2020
року

18 вересня 2020
року

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 1 липня. Медичні огляди та інші процедури, якщо це викликано встановленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями, проводяться до 9 липня.

3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі ОКР молодшого спеціаліста

Початок прийому заяв та документів

13 липня 2020 року

05 серпня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які
мають право складати вступні випробування
або
вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання

18 год. 00 хв.

22 липня 2020 року

03 вересня 2020 року

Строки проведення вступних випробувань

23 – 30 липня

2020 року

04 – 10 вересня 2020 року

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників

не раніше

12 год. 00 хв.

01 серпня 2020 року

11 вересня 2020 року

Термін зарахування вступників

не пізніше

30 вересня 2020 року

18 вересня 2020 року

4.   Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Університет «Україна», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі вищої освіти галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» на здобуття ступеня магістра проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі вищої освіти

Початок прийому заяв та документів

13 липня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які
мають право складати вступні випробування

13 серпня 2020 року

Строки проведення вступних випробувань

14 – 21 серпня 2020 року

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

28 вересня 2020 року

Термін зарахування вступників

не пізніше

30 вересня 2020 року

5.    Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Університет «Україна», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної вищої освіти для всіх спеціальностей, крім спеціальностей галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» для складання на здобуття ступеня магістра проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі вищої освіти

Строки прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування

05 – 22 липня 2020 року

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

06 травня – 18:00

3 червня 2020 року

Строки прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів

17 – 25 червня 2020 року

Строки проведення додаткових фахових вступних випробувань

06 – 29 травня 2020 року

Єдиний вступний іспит з іноземної мови

01 липня 2020 року

Єдине фахове вступне випробування за спеціальністю 081 «Право»

03 липня 2020 року

Строки проведення фахових вступних випробувань для осіб пільгових категорій, які вступають на основі вступних іспитів за спеціальністю 081 «Право»

01 липня – Іноземна мова

03 липня – вступний іспит за матеріалами
єдиного фахового вступного випробування

Строки проведення фахових вступних випробувань та додаткових фахових вступних випробувань для осіб, які вже склали єдиний вступний іспит або які вступають на основі вступних іспитів

05-26 липня 2020 року

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

28 вересня 2020 року

Термін зарахування вступників

не пізніше

30 вересня 2020 року

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 1 липня.

6.                Прийомзаяв і документів, фахові випробування, що проводить Університет «Україна», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступеня магістра, крім спеціальності 081 «Право», проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі вищої освіти

Початок прийому заяв та документів

13 липня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування

13 серпня 2020 року

Строки проведення вступних випробувань

14 – 21 серпня 2020 року

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

28 вересня 2020 року

Термін зарахування вступників

не пізніше

30 вересня 2020 року

7.  Прийом заяв і документів, фахові випробування і творчі конкурси, що проводить Університет «Україна», конкурсний відбір та зарахування на навчання іноземних громадян проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

03 лютого 2020 року

10 липня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс, співбесіду та складати вступні
випробування, що проводить Університет «Україна»

14 лютого 2020 року

12 жовтня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступні випробування і не проходять творчі конкурси

19 лютого 2020 року

16 жовтня 2020 року

Строки проведення творчих конкурсів, співбесід та вступних випробувань

15 – 19 лютого 2020 року

15 – 19 жовтня 2020 року

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування

не пізніше

23 лютого 2020 року

не пізніше

23 жовтня 2020 року

Термін зарахування вступників

не пізніше

28 лютого 2020 року

не пізніше

27 жовтня 2020 року

8.     Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Університет «Україна», конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії проводяться в такі строки:

Додатковий набір

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

02 березня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить Університет «Україна»

27 березня 2020 року

Термін проведення вступних випробувань

30 березня – 15 квітня 2020 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

16 – 24 квітня 2020 року

Термін зарахування вступників

27 квітня 2020 року

 

Основний набір

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

10 серпня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які
мають право складати вступні випробування, що проводить Університет «Україна»

11 вересня 2020 року

Термін проведення вступних випробувань

14–24 вересня 2020

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

25 – 28 вересня 2020 року

Термін зарахування вступників

29 вересня 2020 року

 

Примітка 1.

Для вступників на основі:

1) освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра;

2) ступеня бакалавра для здобуття ступеня магістра спеціальностей галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» (016 «Спеціальна освіта», 017 «Фізична культура і спорт»);

3) ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступеня магістра

прийом заяв і документів на заочну форму навчання відбувається з 10 по 20 березня та з 04 по 15 листопада 2020 року. Проведення співбесід, вступних випробувань та творчих конкурсів – з 21 по 24 березня та з 18 по 22 листопада 2020 року. Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників – не пізніше 26 березня та 26 листопада 2020 року. Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 березня та 30 листопада 2020 року.

Примітка 2.

Для вступників на основі ступеня бакалавра, які вступають на освітній ступінь
«магістр» за спеціальностями, крім спеціальностей галузі знань
01 «Освіта/Педагогіка» (016 «Спеціальна освіта», 017 «Фізична культура і спорт»), прийом заяв і документів на заочну форму навчання відбувається з 04 по 15 листопада 2020 року. Строки проведення фахових вступних випробувань, додаткових фахових вступних
випробувань – з 16 по 22 листопада 2020 року. Терміни оприлюднення рейтингового
списку вступників – не пізніше 26 листопада 2020 року. Термін зарахування
вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 листопада 2020
року.

Примітка
          Для вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня
бакалавра прийом заяв і документів на заочну форму навчання відбувається з 04
по 15 листопада 2020 року. Проведення співбесід, вступних випробувань та
творчих конкурсів – з 18 по 28 листопада 2020 року. Терміни оприлюднення
рейтингового списку вступників – не пізніше 26 листопада 2020 року. Термін
зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30
листопада 2020 року.