Терміни етапів вступу

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
вступники на основі повної загальної середньої освіти
Початок прийому заяв та документів 29 липня 2022 року 05 версня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі творчих конкурсів, мотиваційних листів 18:00

08 серпня 2022 року

19 вересня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного

тесту

18:00

23 серпня 2022 року

Строки проведення сесії творчих конкурсів 09-16 серпня            2022 року  

20-27 вересня 2022 року

 

Строки проведення Університетом індивідуальної усної співбесіди 09-16 серпня                  2022 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування не пізніше 02 вересня 2022 року 29 вересня  2022 року
Термін зарахування вступників не пізніше 30 вересня 2022 року  не пізніше 01 жовтня 2022 року

 Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня

Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра (ступеня молодшого бакалавра, бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)), для здобуття ступеня бакалавра проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
вступники на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового молодшого бакалавра
Початок прийому заяв та документів 29 липня 2022 року 05 вересня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування або вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 18:00

23 серпня 2022 року

19 вересня 2022 року
Строки проведення вступних випробувань 24 – 30 серпня 2022 року 20-27 вересня 2022 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників не раніше18:00

07 вересня 2022 року

29 вересня 2022 року
Термін зарахування вступників не пізніше 30 вересня 2022 року не пізніше 01 жовтня 2022року

 

Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Університет «Україна», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної вищої освіти для всіх спеціальностей:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
вступники на основі вищої освіти
Строки прийому заяв та документів від осіб, які вступають на результатів магістерського тесту навчальної компетентності, магістерського комплексного тесту або тільки фахового іспиту в Університеті 16 серпня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, , які вступають на результатів магістерського тесту навчальної компетентності, магістерського комплексного тесту, фахового іспиту в Університеті 0 18.00 15 вересня 2022 року
Реєстрація вступників для складання магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту 27 червня – 18:00 18 липня 2022 року
Строки прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди замість магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту 16 – 23 серпня 2022 року
Основна сесія магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти 10-17 серпня 2022 року
Додаткова сесія магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти 07-10 вересня 2022 року
Строки проведення індивідуальні усні співбесіди в Університеті замість магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту 25-31 серпня 2022 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 20 вересня 2022 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників за державним замовленням не пізніше ніж 20 вересня 2022 року
Термін зарахування вступників не пізніше 30 вересня 2022 року
Термін зарахування вступників за державним замовленням не пізніше 25 вересня 2022 року
Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 10 жовтня 2022 року

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 серпня.

Тестові завдання національного мультипредметного тесту укладаються відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних предметів (відповідно до програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з української мови і літератури, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 26 червня 2018 року № 696 (частина «Українська мова»), до програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з історії України, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 26 червня 2018 року № 696 (розділи 20–32: 1914 рік – початок ХХІ століття), математики (відповідно до програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з математики, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 04 грудня 2019 року № 1513);.

Тестові завдання з іноземних мов магістерського комплексного тесту укладаються відповідно до програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 28 березня 2019 року № 411.

Тестові завдання з права магістерського комплексного тесту укладаються відповідно до Програми предметного теста єдиного фахового вступного випробування для вступу на спеціальності 081 «Право» та 293 «Міжнародне право», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 3 лютого 2022 року № 107.

Тестові завдання магістерського тесту навчальної компетентності укладаються відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2022 року № 158.