Формула моєї професії

В світі налічується близько 50 тисяч професій. Тільки в промисловості сільського господарства їх налічується понад трьох тисяч. Життя однієї професії триває від 5 до 15 років. Змінюється іноді зміст професії, а назва залишається! Сьогодні багато нових професій у сфері торгівлі, управлінні, інформатиці. Зміни відбуваються і в сфері фізичної культури і спорту. Вища фізкультурна освіта стає не лише засобом для найбільш адекватного відображення вимог нового суспільства і ринкової економіки, але й засобом для формування професійно-компетентних фахівців цієї сфери.

Зміна парадигми освіти супроводжується процесом переорієнтації результату освіти з понять «підготовленість» на поняття «компетентність» та «професійна компетентність».

Ця думка пронизувала диспут на тему: «Яка формула моєї професії?», що був проведений в групах 21, 31, 41 ФР. Цікаві були думки студентів, як вони обирали свою професію, хто впливав на їх вибір. Правильно визначилися студенти у значенні навчальних дисциплін для їх професійного саморозвитку. Кожен виступ підкреслював вірне бачення і значення своєї професії для зміцнення і збереження здоров’я громадян нашої держави.

У кожного студента було визначення формули своєї професії. Але в їх змісті звучали загальнолюдські цінності, якими повинна бути наповнена професія сфери «людина-людина».

Звучали і сумні ноти у виступах майбутніх фахівців – це проблема трудовлаштування, яка є гострою для більшості молодих спеціалістів.

Диспут закінчився ухваленням пам’ятки для бакалаврів напрямку «Здоров’я людини».