Інститут долучився до презентації міжнародних програм Національного Еразмус + в Україні


11 листопада 2019 року доцент кафедри правознавства Полтавського інституту економіки і права Басенко Р. О. взяв участь у спільному заході Офісу Національного Еразмус + в Україні, Національної академії педагогічних наук України та Міністерства освіти і науки України, щодо актуальних проблем та перспектив участі закладів фахової передвищої освіти у Програмі ЄС Еразмус +. На пріоритетність міжнародної співпраці закладів освіти звернули увагу генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН України О. І. Шаров, перший віце-президент НАПН України, головний вчений секретар В. І. Луговий, академік-секретар відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України Н. Г. Ничкало. З-поміж проблем інтеграції закладів освіти у міжнародний освітньо-науковий простір учасники обговорення називали відсутність англомовних версій офіційних веб-сайтів закладів освіти, які б дали змогу закордонним партнерам ознайомитися з напрямами та специфікою їхньої діяльності, неготовність бухгалтерської системи до роботи із валютними операціями тощо.

Керівництво Національного Еразмус + в Україні презентувало конкурси та ґранти, які нещодавно оголошені для закладів вищої та фахової передвищої освіти, а також представили навігацію роботи на офіційному веб-сайті Еразмусу. Учасники обговорення дійшли спільної думки про те, що міжнародна діяльність є не лише одним із ключових репутаційних та іміджевих показників закладу освіти, але й стає запорукою успішності його інтеграції до світового освітньо-наукового простору.