Інститут прозвітував на Всеукраїнському форумі Рад молодих учених


29 вересня 2021 р. у Києві відбувся ІІ Всеукраїнський форум рад молодих учених. Доповідь про науковий потенціал Полтавщини представив доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри культурології ПНПУ імені В. Г. Короленка Олександр Лук’яненко. Він, як асоційований член Ради молодих учених при Міністерстві освіти України презентував діяльність рад молодих учених закладів вищої освіти регіону, зокрема й Полтавського інституту економіки і права.

Рада молодих учених закладу об’єднує понад 10 молодих дослідників і викладачів, діяльність яких зосереджена на консультативно-дорадчій, організаційно-педагогічній та інформаційно-комунікативній підтримці інноваційних наукових досліджень в інституті.
Голова ради – докторант, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора з науково-педагогічної роботи, міжнародної та грантової діяльності, завідувач кафедри правознавства та фінансів Руслан Басенко.
Наукові дослідження здійснюються в межах наукових шкіл кафедри правознавства та фінансів, кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти, кафедри філології та соціально-гуманітарних дисциплін.
Пізнавальні інтереси молодих учених зосереджено на вивченні таких науково-дослідницьких проблем: «Розвиток ідеї цілісної освіти особистості в європейських світоглядних системах раннього Нового часу», «Сучасні проблеми теоретичної та прикладної лінгвістики», «Теоретико-концептуальні та практичні аспекти впровадження інституту медіації в правий простір України», «Формування сталого розвитку економіки України інструментами фондового ринку», «Актуальні питання соціально-політичного дискурсу в лінгвістиці», «Психологічні та соціальні аспекти розвитку інклюзивного міського простору».
Основні показники діяльності Ради молодих учених інституту за 2020-2021 н. р.:
1) організовано та проведено підвищення кваліфікації молодих вчених і практиків «Стандарти спілкування, супроводу та надання послуг для осіб з інвалідністю», «Правові та практичні аспекти державної реєстрації актів цивільного стану», «Концептуально-теоретичні, нормативно-правові та організаційно-інституційні аспекти інноваційної професійної діяльності в системі юстиції України»; 2) започатковано семінар з проблем удосконалення інклюзивного освітнього простору в системі вищої освіти; 3) проведено дві науково-практичні конференції – міжнародну «Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу» та всеукраїнську «Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу»; здійснено керівництво 10 науковими роботами студентів для участі у всеукраїнських і регіональних конкурсах; опубліковано 2 монографії, 6 статей у виданнях, що індексовані в базах Web of Science, більше 20 статей у фахових виданнях України; розроблено та проведено понад 30 науково-практичних семінарів для учнів закладів загальної середньої освіти на актуальні питання розвитку сучасного світу; інформаційна робота зі здобувачами освіти щодо протидії академічній недоброчесності; проведено 5 брейн-рингів та інтелектуальних ігор; реалізовано 5 грантів у соціальній та правовій сферах розвитку міського простору.
Головною метою Форуму була комунікаційна підтримка та активізація співпраці між молодими науковцями, радами молодих учених, громадськими організаціями, об’єднаннями учених, органами державної влади та стейкголдерами.