Історія професії

Професія перекладача – одна з найдавніших. Необхідність у ній виникла, як тільки склалися національні мови, відмінні одна від одної. Досить згадати відомий біблійний сюжет про Вавілонську вежу і про те, якими безпомічними стали люди, переставши розуміти один одного. Кілька разів робилися спроби створити і використовувати універсальну, загальну мову “есперанто”. Однак ці спроби загального визнання не одержали. Адже кожна мова, кожен діалект несе національну своєрідність, відбиває історію і культуру кожного народу. Тому нестаток у перекладачах залишається і росте з розвитком міжнародного туризму і міжнаціональних відносин.