ІV Регіональна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасного дискурсу в теоретичній та прикладній лінгвістиці»


В Полтавському інституті економіки і права кафедрою перекладу та іноземних мов було проведено ІV Регіональну  науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми сучасного дискурсу в теоретичній та прикладній лінгвістиці».

В конференції взяли участь понад 90 науковців, а саме доктори наук, кандидати наук, аспіранти та здобувачі вищої освіти з Полтави, Харкова, Києва, Вінниці.

На конференції були обговорені:

 

  1. Англомовний дискурс
  2. Німецькомовний дискурс
  3. Французькомовний дискурс
  4. Дискурс як соціолінгвальний феномен сучасного комунікативного простору

 

Доповідачі представили на розгляд слухачів такі доповіді: “Міжособистісне спілкування як  соціальний та соціолінгвістичний  феномен”; “Посттравматичний стресовий розлад учасників АТО: проблеми комунікації та адаптації”; “Машинний переклад: історія виникнення, сучасний стан та перспективи розвитку”; “Порядок перекладу юридичних термінів”; “Влучний переклад назви фільму – правильне розуміння та сприйняття його сюжету”; “Вживання інтернаціональних лінгвістичних одиниць у суспільно-політичному  англомовному та україномовному дискурсах  (порівняльне дослідження)”; “Англомовні фразеологізми та особливості їх відтворення в українських перекладах (на матеріалі оповідань Ернеста Хемінгуея “Старий та море” та “Райський сад”)”; “Епітети в англійському художньому дискурсі та особливості їх  відтворення в українському перекладі” та багато інших.

Активне обговорення викликала доповідь Українець Людмили Федорівни., доктора філол. наук, професора, професора кафедри української мови Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка присвячена сучасному українському правопису.

За результатами роботи конференції готується збірник. Заплановано проведення науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного дискурсу в теоретичній та прикладній лінгвістиці» у наступному році.

Дякуємо всім в організації та проведення науково-практичній конференції та запрошуємо до співпраці у наступному році!