20 травня 2022 р. у Полтавському інституті економіки і права продовжила роботу VI Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу».


Відбулося засідання трьох інтерактивних панелей:

Перша інтерактивна панель: Інноваційний розвиток сучасного світу: політико-правові, соціально-філософські, освітньо-педагогічні та фінансово-економічні виміри (модератори: Руслан Басенко, заступник директора з науково-педагогічної роботи, міжнародної та ґрантової діяльності, кандидат педагогічних наук та Геннадій Аванесян – доцент кафедри правознавства та фінансів).

Було заслухано та обговорено доповіді:

1) Правові питання контрольно-наглядової діяльності Національного банку України  (Світлана Шерстюк – кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка кафедри цивільно-правових дисциплін, трудового та аграрного права Державного біотехнологічного університету).

2) Медіація  в господарському процесі : актуальні проблеми (Геннадій Аванесян – доцент кафедри правознавства та фінансів Полтавського інституту економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»).

3) Сучасні проблеми удосконалення інституту банкрутства в Україні (Тетяна Капіталова – здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»).

4) Господарський договір: проблеми визначення і укладення (Марія Лісовець – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»).

5) Проблематика зобов’язальних відносин у сфері господарювання (Анна Кузьменко – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»).

6) Деякі питання порядку реалізації господарсько-правової відповідальності (Карина Волошина – здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»).

Друга інтерактивна панель:  Теорія і практика соціальної роботи,  спеціальної освіти та фізичної терапії (модератори: Надія Мякушко, директорка, в. о. завідувачки кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти, докторка філософії, кандидатка політичних наук, Ольга Бацман, доцентка кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти, кандидатка педагогічних наук, Наталія Златопольська, старша викладачка кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти).

У межах інтерактивної панелі було проведено майстерні та майстер-класи.

1) Майстерня «Практика соціально-психологічної адаптації дітей з інвалідністю на прикладі діяльності Центру ремесел «Дунстан» (спікери: Сергій Десяк – засновник Центру ремесел «Дунстан» (м. Вінниця), Лілія Немаш – психологиня, асистентка кафедри психології Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна», аспірантка кафедри психології ВДПУ імені М. Коцюбинського).

2) Майстерня «Антинаркотична просвіта і профілактика наркоманії серед молоді в сучасних умовах (спікер:  Оксана Дідук – директорка центру соціальної адаптації «Нарконон-Київ» ГО «Нарконон» (м. Київ).

3) Майстер-клас «Сучасні аспекти роботи фізичного терапевта  в мультидисциплінарній команді» (модератор:  Дмитро Мироненко – магістр з фізичної терапії, ерготерапії, тренер студії «Здоровий рух» (м. Полтава).

4) Майстер-клас «Методи лікування захворювань хребта» (модератор: Ігор Омаров – магістр зі спеціальної освіти, практик-масажист санаторію «Миргород» (м. Миргород).

Також було представлено доповіді:

1) Відмова від національних надбань України і комплекс меншовартості (Володимир Моргун – кандидат психологічних наук, професор, почесний професор кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, заслужений працівник освіти України).

2) The Problem of Cultural Development, Creative Attitudes and Behaviors Related to Development in Business (Олаф Саксегард – консультант у сфері організаційної та інноваційної бізнес-культури (Королівство Норвегія)).

3) Проєктна діяльність як простір соціального і професійного становлення студентської молоді та викладацького загалу (Наталія Златопольська – старша викладачка кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти Полтавського інституту економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»; Даяна Чумаш – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 035 «Філологія» (Переклад) Полтавського інституту економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»).

Третя інтерактивна панель: Актуальні питання сучасної  теоретичної та прикладної лінгвістики (модератори: Наталія Рябокінь, завідувачка кафедри філології та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидатка філологічних наук, доцентка та Оксана Торба, старша викладачка кафедри філології та соціально-гуманітарних дисциплін).

Було заслухано доповіді:

1) Метамова сучасної української освіти: новітні запозичення VS традиційний галузевий лексикон (Олена Маленко – докторка філологічних наук, професорка, завідувачка кафедри українознавства і лінгводидактики Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди).

2) Дуальна освіта як чинник формування фахових компетентностей здобувачів вищої освіти (освітня програма 014 СО «Українська мова і література») (Костянтин Голобородько – доктор філологічних наук, професор, декан українського мовно-літературного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди).

3) Сугестивний потенціал англійських фольклорних текстів малої форми (Лариса Тараненко – докторка філологічних наук, професорка, завідувачка кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови КПІ імені Ігоря Сікорського).

4) Роль професійних знань у розвитку сучасних інноваційних технологій (Ірина Дроздова – докторка педагогічних наук, професорка кафедри педагогіки і психології Державного біотехнологічного університету).

5) Термін та його структурно-семантичний потенціал (Наталія Рябокінь – кандидатка філологічних наук, доцентка, завідувачка кафедри філології та соціально-гуманітарних дисциплін Полтавського інституту економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»).

6) Самостійна робота студентів-філологів  спеціальності «Філологія (переклад)»  в умовах он-лайн навчання (Людмила Данилюк – кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри філології та соціально-гуманітарних дисциплін Полтавського інституту економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»).

7) Інтерактивні методи викладання іноземної мови (Оксана Торба – викладачка кафедри філології та соціально-гуманітарних дисциплін Полтавського інституту економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»).

8) Визначення статусу комуніканта в різних ситуаціях спілкування (Галина Северина – викладачка кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови КПІ імені Ігоря Сікорського).

9) Визначення ролі та місця заборони в англійському діалогічному мовленні (Ольга Існюк – здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови КПІ імені Ігоря Сікорського).

Щиро дякуємо науковцям, здобувачам освіти, фахівцям, усім, хто доєднався до участі у науковому зібранні. Учасники можуть завантажити сертифікати конференції (обсяг – 16 год., 0,5 кредитів ЄКТС) за посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/1sfhjxpkIbIBAJpV_ggmNwDDG_06I1uOq?usp=sharing