23 березня 2023 р. відбулася підсумкова атестація здобувачів магістерського рівня вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота. 


Члени екзаменаційної комісії заслухали презентації кваліфікаційних досліджень, які було присвячено актуальним питанням соціальної роботи з підлітками, молоддю та сім’ями в сучасних умовах.

Щиро вітаємо здобувачів із присвоєнням освітнього рівня «магістра» зі спеціальності 231 Соціальна робота.

Дякуємо здобувачам і науковим керівникам за високий рівень представлених на захист наукових досліджень.