24 лютого 2023 року у Полтавському фаховому коледжі Університету «Україна» відбувся комплексний атестаційний екзамен у здобувачів освіти освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник спеціальності 5133 «Переклад жестової мови».


Під час складання комплексного атестаційного екзамену було оцінено теоретичну підготовку студентів, їх практичні навички і вміння та здатність застосовувати їх у професійній діяльності. Здобувачі освіти показали високий рівень підготовки та глибокі знання з обраної спеціальності.

Вітаємо із успішною здачею іспиту та бажаємо плідної професійної діяльності та успіхів на професійній ниві. Бажаємо випускникам вдало використовувати здобуті під час навчання у Полтавському фаховому коледжі знання, сформовані вміння і навички, неперервного професійного розвитку впродовж усього життя.