25 червня 2020 року під головуванням директора, доктора філософії, кандидата політичних наук Мякушко Н.С. відбулося чергове засідання вченої ради Полтавського інституту економіки і права.


Члени вченої ради заслухали та обговорили інформацію голови вченої ради, директора інституту, доктора філософії, кандидата політичних наук Мякушко Н.С. про формування якісного складу кафедр на 2020-2021 н.р. Під час обговорення було звернено увагу на необхідність підвищення ефективності роботи професорсько-викладацького складу щодо організації міжнародної співпраці, підвищення показників публікаційної активності у виданнях, що індексуються у наукометричних базах, наголошено на необхідності розроблення методичних матеріалів для організації дистанційного та змішаного навчання.

Важливим питанням, що розглядали учасники засідання був звіт про виконання планових показників діяльності кафедр інституту з навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи у 2019-2020 н.р. Його доповідач – перший заступник директора з науково-педагогічної роботи канд. екон. наук, доцент Шаравара Р.І. підкреслив, що аналіз основних індикаторів діяльності закладу свідчить про належний рівень роботи професорсько-викладацького складу за усіма напрямами підготовки здобувачів вищої освіти. Крім того, було окреслено перспективні напрями удосконалення освітньої, методичної, науково-дослідної та організаційно-педагогічної роботи інституту на 2020-2021 н.р.

Члени вченої ради, також, заслухали інформацію начальника відділу профорієнтаційної та виховної роботи Губарь Т.В. про затвердження програм вступних випробувань, тестових завдань, необхідних для проведення вступної кампанії 2020 року. Доповідач повідомила про готовність закладу до проведення вступної кампанії та окреслила найголовніші її цьогорічні новації.